SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97    REGON 473266326    KRS 0000214669    Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000    tel./fax (42) 632-90-39; 630-94-74   PN-EN ISO 9001:2009
Menu
Władze OŁ SEP
Biuro OŁ SEP
Składki
Członkowie Wspierający
Agendy OŁ SEP
Sekcje
Koła OŁ SEP
Komisje i Zespoły SEP
Biuletyn
Konferencje
Konkursy
Historia OŁ SEP
Galeria
Warto zobaczyć
Kontakt
Kalendarz

logo.historia (193 kB)


wyroznili.nas (17 kB)


Euro Rabat


Szkoły objęte patronatem
Oddziału Łódzkiego SEP

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej


Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II


W dniu 2 maja br. Biuro Oddziału Łódzkiego SEP będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.


2017.piknik


Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki

konkurs (134 kB)


Regulamin konkursu

Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych

Uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 23 maja 2017 r.


Szczegóły szkolenia

Setna rocznica urodzin Profesora Władysława Pełczewskiego

prof. Władysław PełczewskiW 2017 roku przypada setna rocznica urodzin Profesora Władysława Pełczewskiego – Członka Honorowego SEP.

Profesor Władysław Pełczewski był wybitnym polskim uczonym i inżynierem, jednym ze współtwórców Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Na tym Wydziale Profesor wykształcił ponad 40 roczników młodzieży akademickiej, rozwijał swoje twórcze i pionierskie badania naukowe oraz kreował kadrę naukową w uprawianych przez siebie specjalnościach. Temu Wydziałowi wreszcie poświęcił Profesor swoją wiedzę, umiejętności i zdolności organizacyjne. Był założycielem, twórcą Katedry Napędu Elektrycznego, Katedry Automatyki, a później Instytutu Automatyki, dziekanem Wydziału Elektrycznego oraz przez cały czas swej pracy przewodniczącym lub członkiem licznych komisji, zespołów i ciał kolegialnych.

Profesor Władysław Pełczewski był postacią wybitną, która trwale zapisała się w historii polskiej elektrotechniki i automatyki. Wyrazem wielkiego autorytetu prof. Pełczewskiego w kraju i za granicą oraz poważnych zasług dla rozwoju nauki było nadanie Mu wysokich odznaczeń państwowych: Krzyża Kawalerskiego, Oficerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz tytułu Zasłużonego Nauczyciela. Był działaczem SEP. Uczestniczył we wszystkich praktycznie wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, zarówno w Łodzi jak i w całym kraju. SEP i FSNT NOT wyróżniły Go Srebrną i Złotą Odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Złotą Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej. Za swą działalność został wyróżniony godnością Członka Honorowego SEP. Otrzymał również Honorową Odznakę m. Łodzi, a Łódzkie Towarzystwo Naukowe, którego był członkiem, uczciło w 1997 r. osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin wydaniem poświęconego Mu zeszytu z serii „Sylwetki Łódzkich Uczonych”.

W dniu 25 marca 2017 roku odbyła się sesja wspomnieniowa o Profesorze Władysławie Pełczewskim, objęta honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

PATRONAT HONOROWY
Patronat Honorowy


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Rada Prezesów SEP

Rada PrezesówW dniach 24-26 marca 2017 roku odbyła się w Łodzi XII Rada Prezesów SEP. Więcej informacji nt. tego wydarzenia ukaże się w najbliższym Biuletynie Naukowo-Technicznym OŁ SEP.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Biuletyn Techniczno - Informacyjny Nr 1/2017

Ukazał się nowy numer Biuletynu Techniczno - Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP. Biuletyn można otrzymać w Biurze Oddziału lub pobrać ze strony jako plik pdf.


Biuletyn można pobrać tutaj

NOWA USŁUGA W RAMACH OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA

Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw wynikający z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich sporządza audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., która weszła w życie w dniu 1 października 2016 r.
Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.


Więcej informacji

Oddział Łódzki SEP na Targach Efektywności Energetycznej i OZE

Oddział Łódzki SEP objął patronatem odbywające się w dniach 23-24 listopada 2016 r. w Łodzi Targi Efektywności Energetycznej i OZE. Targom towarzyszyła Konferencja OZE dla ograniczenia emisji, podczas której Prezes Oddziału Władysław Szymczyk, wziął udział w debacie inauguracyjnej pod hasłem Perspektywy rozwoju OZE oraz wygłosił prezentację pt.: „Możliwości współpracy OZE z elektrowniami gazowymi”.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Liga Elektryków
fotd57 (256 kB)Studenckie Koło SEP zajęło I miejsce w Lidze Elektryków podczas XVIII Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Lublinie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Jubileusz 30-lecia MKP SEP

20 października odbył się Jubileusz 30-lecia Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego SEP.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

W dniu 14 czerwca 2016 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15 odbyło się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z partnerami. Certyfikatem w kategorii „MULTIINNOWATOR” został wyróżniony między innymi Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w imieniu którego wyróżnienie odebrał Władysław Szymczyk Prezes Oddziału.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Płocku Stowarzyszenie Elektryków Polskich zorganizowało centralne obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki połączone z jubileuszem 70-lecia Oddziału Płockiego SEP. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu „Na najaktywniejsze Koło SEP w 2015 roku”.
Z Oddziału Łódzkiego SEP wyróżniono i nagrodzono cztery Koła:
Grupa „S” – Koła szkolne i studenckie
III miejsce – Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej
IV miejsce – Międzyszkolne Koło Pedagogiczne przy Oddziale Łódzkim SEP
Grupa „E” – Koła seniorów i emerytów
II miejsce – Koło Seniorów im. Zbigniewa Kopczyńskiego przy Oddziale Łódzkim SEP
Grupa „C” – Koła zakładowe liczące ponad 61 członków
VII miejsce – Koło SEP przy Veolia Energia Łódź S.A.
Prezesom wyróżnionych Kół serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Szersza relacja z uroczystości ukaże się w Biuletynie Techniczno – Informacyjnym Oddziału Łódzkiego SEP Nr 3/2016.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Światowy Dzień Elektryki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Komisji Edukacji Narodowej nr 9

W ramach obchodów Światowego Dnia Elektryki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Komisji Edukacji Narodowej nr 9 w Łodzi w dniu 24 maja 2016 roku odbyła się druga edycja finału konkursu „BHP w Elektryce”.
Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Międzyszkolne Koło Pedagogiczne przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Inspektorat Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Łódzki.
Laureatami konkursu „BHP w Elektryce” zostali uczniowie:

  • Bernard Szeliga i Piotr Anuszewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi - pierwsze miejsce;
  • Dominik Pawłowski i Krzysztof Pabiańczyk z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi – drugie miejsce;
  • Krzysztof Orczykowski i Sławomir Woźny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi – trzecie miejsce.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się organizowane przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto i Oddział Łódź Teren, Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Oddział Łódzki SEP, seminarium pt.: „Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej”. Poniżej zamieszczamy prezentacje zaprezentowane podczas seminarium.

Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz optymalizacja mix-u energetycznego dla Polski do roku 2050

Przyłączanie Odnawialnych Źródeł Energii do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć

Odznaka Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego dla prof. dr hab. inż. Franciszka Mosińskiego

W dniu 24 maja 2016 r. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Filharmonii Łódzkiej odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego podczas której między innymi wręczono odznaki Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Jedno z tych wyróżnień otrzymał – prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński, członek Zarządu, prezes dwóch minionych kadencji. Relacja z uroczystości ukaże się w czerwcowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Instalator mikroinstalacji w zakresie OZE – systemy fotowoltaiczne

Przyjmujemy zapisy na szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego – „Instalator mikroinstalacji w zakresie OZE – systemy fotowoltaiczne”.
Szkolenia fotowoltaiczne to idealne rozwiązanie dla osób chcących zdobyć nowy zawód lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii, oraz dla Firm chcących poszerzyć kwalifikacje swoich pracowników o uprawnienia do montażu instalacji fotowoltaicznych.


Szczegóły szkolenia

Kurs - pomiary oświetlenia

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy zapisy na szkolenie w zakresie wykonywania pomiarów oświetlenia. Zajęcia będą trwały 6 godzin lekcyjnych w tym 4 godziny teorii i 2 godziny ćwiczeń. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie OŁ SEP przy Pl. Komuny Paryskiej 5a (Dom Technika), IV piętro, pokój 407.


Szczegóły szkolenia

Spotkanie z Prezesami zaprzyjaźnionych Oddziałów SEP

W dniu 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Oddziału Łódzkiego SEP odbyło się spotkanie Prezydium Oddziału Łódzkiego SEP z Prezesami zaprzyjaźnionych Oddziałów SEP. Relacja ze spotkania ukaże się w marcowym numerze Biuletynu Techniczno –Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP. .


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Seminarium "Parametry charakteryzujące jakość emitowanego promieniowania przez elektryczne źródła światła"

W dniu 26 listopada 2015 r. odbyło się Seminarium pt. "Parametry charakteryzujące jakość emitowanego promieniowania przez elektryczne źródła światła".Patronat SEP nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi i Konkurs wiedzy BHP

W dniu 27 maja 2015 r. Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich objął patronatem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi. Umowę podpisali: Władysław Szymczyk – Prezes Oddziału, Henryka Szumigaj – Wiceprezes Oddziału ds. Młodzieży i Henryka Michalska – Dyrektor ZSP Nr 9.
Podpisaniu umowy towarzyszył konkurs wiedzy o BHP, współorganizowany przez ZSP Nr 9, Oddział Łódzki SEP i Państwową Inspekcję Pracy. W konkursie zwyciężyła drużyna gospodarzy: Michał Stawicki i Mateusz Komorowski. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, a trzecie drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pabianicach. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

95 lat Oddziału Łódzkiego SEP

W dniu 17 października 2014 r. w Teatrze Jaracza odbyła się uroczystość 95-lecia Oddziału Łódzkiego SEP, który należy do jednego z sześciu Oddziałów, założycielskich Stowarzyszenie. Relacja z uroczystości ukazała się w grudniowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP, a wszystkich zainteresowanych historią ostatnich pięciu lat zapraszamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w bieżącym numerze Biuletynu.
Z okazji jubileuszu zostało wydane opracowanie opisujące działalność Oddziału na przestrzeni minionych pięciu lat. Jest to kontynuacja wydanej w 2004 roku monografii „85 Oddziału łódzkiego SEP – 2004” oraz wydanego suplementu opisującego lata 2004 – 2008. Osoby zainteresowane okolicznościowym wydawnictwem serdecznie zapraszamy do Biura Oddziału.


Zdjęcia z Jubileuszu

WZDO

28 lutego 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Łódzkiego SEP, podczas którego wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2014-2018.


Zarząd i Komisje OŁ SEP
Zdjęcia z WZDO

Fundusz Stypendialny SEP im. Lecha Grzelaka

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Głównego SEP został utworzony Fundusz Stypendialny SEP im. Lecha Grzelaka. Regulamin Funduszu został zatwierdzony przez Zarząd Główny SEP w dniu 31.01.2013 r. Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu i zasad ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie http://www.sep.com.pl/ w zakładce Regulaminy Konkursy.
© 2007 - 2017 OŁ SEP