sobota, 24 lutego 2024

Pozostałe usługi

  • Wykonywanie i ocena projektów technicznych i technologicznych.
  • Ekspertyzy i opinie dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
  • Oceny stanu technicznego i wyceny urządzeń medycznych.
  • Opracowywanie oraz weryfikacja instrukcji eksploatacyjnych wymaganych przepisami prawa.
  • Badania techniczne urządzeń elektrycznych, elektronicznych i elektroenergetycznych.
  • Ocena zagrożeń i przyczyn wypadków powodowanych przez urządzenia elektryczne.
  • Ocena usprawnień, projektów i wniosków racjonalizatorskich.
  • Wykonywanie ekspertyz o charakterze prac naukowo – badawczym.
  • Oceny stanu technicznego i wyceny urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.