sobota, 24 lutego 2024

Sprawy członkowskie

Wstąp do SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 roku (Oddział Łódzki był jednym z współzałożycieli) i zrzesza elektryków wszystkich specjalności. Obecnie Oddział Łódzki liczy ponad 730 członków zwyczajnych. Osoby chcące wstąpić w szeregi SEP-u powinny złożyć pisemną deklarację podpisaną przez dwóch wprowadzających członków SEP w biurze Oddziału. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Oddziału.

Deklaracja wstąpienia do SEP-u


Składki

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 135/2022-2026 Zarządu Głównego SEP z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości odpisu na rzecz budżetu centralnego SEP na 2024 rok, składka członków zwyczajnych wynosi:

  • normalna – 13 zł miesięcznie (156 zł rocznie);
  • ulgowa – 6,50 zł miesięcznie (78 zł rocznie).

Składki można wpłacać osobiście w Biurze OŁ SEP (płatność gotówką lub kartą) lub przelewem na konto nr:
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000