sobota, 22 czerwca 2024

Rekomendacja SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich poprzez przyznawanie REKOMENDACJI SEP promuje polskie wyroby i usługi wysokiej jakości z zakresu energetyki. Rekomendacja jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów o wysokim poziomie technicznym. Firmy, które uzyskały rekomendację SEP niemal zawsze używają jej jako argumentu w negocjacjach, a jej symbol eksponują na wyrobach, informatorach oraz stoiskach targowych. Przedstawiciele kierownictw wyróżnionych firm zgodnie twierdzą, że uzyskanie rekomendacji SEP pomaga w zdobyciu klienta i jest ważnym wyróżnieniem dla ich przedsiębiorstw.

Szczegóły na temat przyznawania rekomendacji dostępne są na stronie Zarządu Głównego SEP

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU