sobota, 22 czerwca 2024

Regulamin Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Lecha Grzelaka

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU