sobota, 22 czerwca 2024

Biuletyn OŁ SEP

Biuletyn Techniczno – Informacyjny OŁ SEP wydawany jest od 1997 roku i jest kontynuacją wydawanego (z przerwami) od 1962 roku „Informatora Oddziału”.
W biuletynie zamieszczane są artykuły naukowo – techniczne poruszające najnowsze zagadnienia z zakresu instalacji elektrycznych, automatyki, ochrony środowiska, energetyki, prawa oraz aktualne informacje dotyczące działalności Oddziału Łódzkiego.
Biuletyn redagowany jest całkowicie siłami społecznymi i finansowany przez Oddział, czasami część kosztów pokrywana jest z reklam.
W roku 2005 był dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Biuletyn trafia za darmo do wszystkich Oddziałów SEP, większości członków Oddziału Łódzkiego SEP i do łódzkich firm.
Komitet Redakcyjny tworzą:

 • dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. PŁ – Przewodniczący
 • mgr Anna Grabiszewska – Sekretarz
 • mgr inż. Andrzej Boroń
 • dr hab. inż. Andrzej Dębowski, prof. UTP (Przewodniczący w latach 1999-2017)
 • dr inż. Adam Ketner
 • dr inż. Tomasz Kotlicki
 • mgr inż. Jacek Kuczkowski
 • mgr inż. Jakub Staniewski
 • dr inż. Artur Szczęsny
 • dr inż. Przemysław Tabaka
 • dr inż. Józef Wiśniewski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy St. Zieliński

Zapraszamy do zamieszczania w Biuletynie reklam oraz artykułów sponsorowanych.

Archiwalny zbiór dla zainteresowanych, jest do wglądu w Biurze Oddziału.

>>Od numeru 4 z 2005 roku Biuletyn dostępny jest w wersji elektronicznej<<

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU