niedziela, 14 lipca 2024

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 roku. Oddział Łódzki był obok Oddziałów Warszawskiego, Krakowskiego, Lwowskiego, Poznańskiego i Zagłębia Węglowego jednym z członków założycieli.

Obecnie Oddział Łódzki liczy około 500 członków indywidualnych oraz 3 członków wspierających. Zrzesza elektryków wszystkich specjalności: profesorów, inżynierów i techników.

Od początku swego istnienia jednym z celów działalności Oddziału Łódzkiego SEP jest m.in. podnoszenie wiedzy naukowo – technicznej w zakresie elektryki, dotyczącą wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych. Zadania te realizuje poprzez organizację konferencji, sympozjów, szkoleń oraz prezentacji promocyjnych urządzeń i usług z dziedziny elektryki, elektroniki i informatyki.

W naszym Oddziale prowadzimy kursy dla osób przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie dozoru i eksploatacji, urządzeń elektrycznych wraz z pomiarami oraz szkolenia specjalistyczne.

Przeprowadzamy egzaminy oraz wydajemy świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (Grupa 1), energetycznych (Grupa 2) i gazowych (Grupa 3) (art. 54 Ustawy Prawo Energetyczne).

W ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa wykonujemy ekspertyzy, projekty, raporty ochrony środowiska, instrukcje obsługi, prace studialne oraz naukowo – badawcze dla firm oraz instytucji z regionu łódzkiego, osób prywatnych i na eksport.

Udzielamy rekomendacji na najwyższej jakości wyroby i usługi w dziedzinie elektryki.

Za swoją działalność Oddział nasz został wyróżniony:

  • 25 lutego 1980 roku Odznaką Honorową Miasta Łodzi
  • 10 listopada 2004 roku Odznaką „Za zasługi dla miasta Łodzi”
  • 15 listopada 2021 roku Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego”

Od 14 września 2005 roku posiadamy Certyfikat ISO.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU