niedziela, 14 lipca 2024

Pomiary parametrów oświetlenia elektrycznego we wnętrzach

I. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z niezbędną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi prowadzić pomiary oświetlenia.

II. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych uzyskaniem nowych oraz/lub poszerzeniem już posiadanych kwalifikacji.

III. Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

IV. Program szkolenia

 1. Podstawowe wielkości i prawa fotometryczne.
 2. Pojęcia związane z techniką oświetleniową.
 3. Obowiązujące normy.
 4. Elektryczne źródła światła i oprawy oświetleniowe.
 5. Przyrządy pomiarowe.
 6. Procedura pomiarowa.
 7. Ćwiczenia – pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.
 8. Ćwiczenie.
 9. Protokół pomiarów oświetlenia ogólnego i miejscowego.

V. Sposób organizacji szkolenia

 • Liczba zajęć teoretycznych: 4 godz. lekcyjne.
 • Liczba zajęć praktycznych – ćwiczeń: 2 godz. lekcyjne dla każdej grupy (grupy max. 5 osobowe).
 • Po zakończenie uczestnicy, za dodatkową opłatą – cena egzaminu, mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego.

VI. Koszt szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 350 zł i obejmuje udział w kursie, dyskusję, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

VII.  Termin szkolenia

Planowany termin: ………………………………… w godz. 9:00-14:00.

Szkolenie odbędzie się jeśli zgłosi się na nie minimum 5 osób.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU