wtorek, 30 listopada 2021

Wnioski na egzamin

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI


Pozostałe wnioski

Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa kwalifikacyjnego

Oświadczenie do wniosku o wydanie wtórnika świadectwa kwalifikacyjnego

Wniosek o dokonanie zmian na świadectwie kwalifikacyjnym