piątek, 12 kwietnia 2024

Wnioski na egzamin SEP

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP na stanowisku EKSPLOATACJI


Pozostałe wnioski

Wniosek o wydanie wtórnika (duplikatu) świadectwa kwalifikacyjnego SEP

Wniosek o dokonanie zmian na świadectwie kwalifikacyjnym SEP