sobota, 22 czerwca 2024

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły ważność po 1 marca 2020 r. będą ważne do 180 dni licząc od 2 lipca 2023 r. tj. od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU