sobota, 22 czerwca 2024

Młodzi w SEP

ZAPROSZENIE

DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ!

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM STUDIÓW
I-GO STOPNIA (STUDIÓW INŻYNIERSKICH) LUB,
II-GO STOPNIA (STUDIÓW MAGISTERSKICH),

ZAPRASZAMY CIĘ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI,
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją integrującą środowisko elektryków wszystkich specjalności, a także osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką.
Jeśli byłeś członkiem Szkolnego Koła SEP, pozostań wiernym członkiem i przyjacielem Stowarzyszenia, ale przejdź na wyższy poziom członkostwa w Stowarzyszeniu, wstępując do jednego z dwóch Kół Terenowych działających przy Zarządzie Oddziału Łódzkim SEP lub do Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej lub Koła PGE lub Veolia.
Zaproszenie dotyczy także tych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy nie byli członkami Szkolnych Kół SEP, ale kształcąc się obecnie w zawodach branży elektrycznej, chcieliby znaleźć się w elitarnej grupie zawodowej, dającej możliwości rozwoju zawodowego i społecznego.
Twoje członkostwo w jednym z Kół OŁ SEP zapewni Ci:
 • Zniżki (w wysokości 20%) na płatne kursy i szkolenia przy opłaconych składkach członkowskich i rocznym stażu członkowskim.
 • Profesjonalne i interesujące szkolenia w firmach branży elektrycznej.
 • Możliwość skorzystania ze zniżką z wycieczek organizowanych przez OŁ SEP.
 • Udział w targach elektroenergetycznych ENERGETAB ze zniżką.
 • Udział w imprezach integracyjnych.
CZEKAMY NA CIEBIE!

INFORMACJE PODSTAWOWE

 O KOŁACH ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SEP,
W KTÓRYCH ZNAJDZIESZ MIEJSCE DLA SWOJEJ
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

STUDENCKIE KOŁO SEP IM. PROF. MICHAŁA JABŁOŃSKIEGOPRZY POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Studenckie Koło SEP przy Politechnice Łódzkiej to miejsce idealne dla każdego młodego człowieka chcącego bliżej poznać ważne aspekty studiów, nawiązać kontakty i relacje na całe życie, wzbogacić swoje CV poprzez czynne działanie w środowisku na różnych polach, czy to naukowym, czy społecznym.

Raz w tygodniu na terenie Politechniki Łódzkiej, w biurze Studenckiego Koła SEP (C3 – p. 441) odbywają się spotkania dla młodzieży z klas maturalnych oraz studentów kierunków takich jak: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, podczas których można dowiedzieć się o wydarzeniach organizowanych nie tylko przez Koło, ale także przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz poszczególne jego Oddziały, w tym Oddział Łódzki. Dodatkowo w ramach aktywności stowarzyszeniowej członkowie Koła mogą  brać udział w:

 • projektach naukowych,
 • licznych wyjazdach,
 • integracjach Kół studenckich z całej Polski,
 • dofinansowaniach do kursów i szkoleń,
 • konkursach stypendialnych,
 • organizacji wydarzeń.

Przykładami, w ramach wcześniej wspomnianych interesujących i pełnych wrażeń propozycji, są: Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł” w Szczecinie, Konferencja Young Engineering Summit w Gdańsku, Wakacyjne oraz Zimowe Szkoły Liderów, EV Experience, Targi ENERGETAB, czy wyjazdy w ramach projektów naukowych.

Absolutnym sukcesem Studenckiego Koła SEP przy Politechnice Łódzkiej jest zajmowanie przez 9 lat z rzędu wysokich miejsc na podium w Lidze Elektryka, czyli w zmaganiach z zakresu wiedzy zawodowej, umiejętności praktycznych i sportowych Delegatów Oddziałów z całego kraju.

KOŁO TERENOWE NR 1 PRZY ZARZĄDZIE OŁ SEP

Koło Terenowe Nr 1 Oddziału Łódzkiego SEP zrzesza przede wszystkim byłych członków zakładowych kół SEP w państwowych biurach projektowych i przedsiębiorstwach wykonawstwa elektrycznego. Obecnie koło doświadcza „odmłodzenia” poprzez coraz liczniejsze przyłączanie się do koła młodych i doświadczonych zawodowo projektantów oraz wykonawców instalacji elektrycznych. Nierozerwalna z Kołem Terenowym nr 1, Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oferuje platformę wzajemnej wymiany doświadczeń i wiedzy w postaci comiesięcznych spotkań, gdzie prezentowane są referaty dotyczące bieżących problemów w branży elektrycznej. Członkostwo w Kole Terenowym nr 1 Oddziału Łódzkiego SEP stanowi pomoc w osiąganiu kolejnych etapów kariery (np. zdobywanie uprawnień budowlanych) oraz merytoryczną w codziennych problemach zawodowych. Zachęcamy do zapisania się do Koła Terenowego nr 1 wszystkich zainteresowanych karierą zawodową w branży elektrycznej i teletechnicznej szeroko pojętego budownictwa.

KOŁO TERENOWE NR 2 PRZY ZARZĄDZIE OŁ SEP

Koło Terenowe Nr 2 w Oddziale Łódzkim SEP zrzesza około 90 osób z terenu Łodzi oraz ościennych miejscowości. Są to pracownicy i właściciele firm branży elektrycznej, samodzielni projektanci i instalatorzy, pomiarowcy, rzeczoznawcy, egzaminatorzy, członkowie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W naszym gronie są również osoby, które przez wiele lat były związane z szeroko pojętą elektryką, a obecnie są emerytami. Stanowimy zgrany zespół, licznie uczestniczący we wspólnych spotkaniach o charakterze technicznym, towarzyskim i turystycznym odbywających się na gruncie Stowarzyszenia. Różnorodność reprezentowanych środowisk jest dobrą płaszczyzną do wymiany doświadczeń w obszarze zagadnień technicznych oraz prawnych związanych z różnymi działami elektryki (elektroenergetyka, instalacje elektryczne, automatyka, mechatronika, teletechnika i inne). Naszą tradycją jest organizacja spotkań technicznych i prezentacji na aktualne tematy, wycieczek krajowych o charakterze naukowo-technicznym i turystycznym, spotkań integracyjnych (np. z okazji Wigilii). Działania prezentujemy na podstronie Koła Terenowego nr 2 przynależnej do strony Internetowej Oddziału Łódzkiego SEP (https://kt2.seplodz.pl/). Należąc do Koła Terenowego nr 2 możesz skorzystać ze wsparcia naszych członków przy planowaniu kariery zawodowej, poznać interesujących i życzliwych ludzi, nawiązać kontakty zawodowe i towarzyskie, a także podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z obszarach nowoczesnych technologii, szczególnie technik informacyjnych. Korzyści będą obopólne, a satysfakcja z uczenia starszych nie do przecenienia. Oferujemy szerokie możliwości dla absolwentów techników i studiów technicznych.

Zapisz się do Koła Terenowego nr 2 – nie przegap swojej szansy na lepszy start w branży elektrycznej.

KOŁO VEOLIA PRZY VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

Członkami Koła SEP przy Veolia Energia Łódź są przeważnie pracownicy lub byli pracownicy, łódzkiej części koncernu Veolia z główną siedzibą w Paryżu. Pracujący Członkowie Koła są zatrudnieni w Zakładzie Sieci Cieplnej i Elektrociepłowniach nr 3 i 4 (Elektrociepłownie nr 1 i 2 zostały wycofane z eksploatacji).

Aktywni zawodowo członkowie Koła zajmują się głównie szeroko rozumianym wytwarzaniem, przetwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej. Pracę mogą tu znaleźć elektrycy wszystkich specjalności. Spora część naszych członków to emeryci w tym Ci którzy pracowali przy budowie, rozbudowie i likwidacji wycofanych z eksploatacji Elektrociepłowni nr 1 i 2. Na spotkaniach naszego koła można podyskutować o najnowszych rozwiązaniach w energetyce zawodowej jak również o energetyce sprzed lat. Jesteśmy najliczniejszym kołem w Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

KOŁO SEP PRZY PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Do Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. należą pracownicy lub byli pracownicy (m. in. emeryci) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Członkowie Koła pracują w różnych Rejonach (w Rejonie Zgierz- Pabianice, w Rejonie Łódź) i w różnych wydziałach tzw. centrali czyli komórek organizacyjnych usytuowanych w kwartale ulic: Tuwima/ Targowej/ Kilińskiego w Łodzi w sąsiedztwie EC1, ale także w innych lokalizacjach: ul. Rokicińska/Augustów, ul. Rudzka/Komunalna, ul. Ratajska. Nasi koledzy z Koła zajmują się pomiarami energii, eksploatacją i utrzymaniem sieci niskich, średnich i wysokich napięć, opiniowaniem
i uzgadnianiem dokumentacji projektowej, prowadzeniem inwestycji (budowy i rozbudowy sieci: linii napowietrznych, linii kablowych i stacji transformatorowych), ale również obsługą odbiorców usług dystrybucyjnych, prowadzeniem ruchu sieci wysokich, średnich i niskich napięć, siecią teletechniczną, systemami  informatycznymi, zabezpieczeniami i automatyką sieci elektroenergetycznej, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz aspektami ochrony środowiska, określaniem warunków przyłączenia i przygotowywaniem umów o przyłączenie, opracowywaniem planów rozwoju sieci czyli rozbudowy systemu elektroenergetycznego regionu łódzkiego. Koło  SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź liczy około 40 osób w różnym wieku, od najmłodszych, niedawnych absolwentów studiów do kolegów w wieku przedemerytalnym. Młodsi koledzy mają możliwość otrzymania wsparcia i skorzystania z doświadczeń zawodowych starszych kolegów a koledzy z dużym stażem pracy korzystają z energii,  odmiennego spojrzenia młodszych kolegów oraz ich innowacyjności i opanowania nowoczesnych technik np. informatycznych. Zachęcamy najserdeczniej młodych ludzi  do wstępowania w szeregi SEP i do Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. jeżeli ktoś z absolwentów techników lub studiów technicznych chciałby związać swoją drogę zawodową
z energetyką zawodową. Członkiem Koła może zostać osoba, będąca pracownikiem PGE Dystrybucja S.A.

Młodzi koledzy! Możecie liczyć na naszą koleżeńską pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w łódzkiej rodzinie energetycznej.


WYDARZENIA Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY

CZŁONKOWIE KOŁA STUDENCKIEGO NA XXIV OGÓLNOPOLSKICH DNIACH MŁODEGO ELEKTRYKA

Corocznie odbywają się dla młodzieży studenckiej Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. W roku 2023 w dniach 09-12 listopada gospodarzem obchodów Dni Młodego Elektryka była Politechnika Gdańska. Członkowie Studenckiego Koła im. Prof. Michała Jabłońskiego działającego na Politechnice Łódzkiej, jak każdego roku, wzięli w nich udział. W programie obchodów Dnia Młodego Elektryka tradycyjnie odbył się konkurs o nazwie: Liga Elektryka. W 2023 roku Koło Studenckie zajęło III miejsce.

MŁODZIEZ UCZESTNIKAMI SEMINARIUM NT. „SZANSE I EFEKTY JAKIE NIESIE ZE SOBĄ ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI”

W dniu 25.10.2023 r. w Domu Technika w Łodzi odbyło się seminarium organizowane przez Koło Terenowe Nr 2 OŁ SEP. Temat seminarium brzmiał „Szanse i efekty jakie niesie ze sobą rozwój fotowoltaiki”.  Wśród licznych uczestników byli także nauczyciele członkowie Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP wraz z uczniami z Zespołu Szkół Politechnicznych im .Komisji Edukacji Narodowej W Łodzi, z Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz z Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach.

Podczas seminarium zostały przedstawione referaty:

 1. Nowe miejsce i nowe zadania mikroinstalacji prosumenckich w najbliższych latach – dr. Inż. Waldemar Gochnio.
 2. Zagrożenia dla transformatorów współpracujących z OZE – dr inż. Zbigniew Szymański.
 3. Magazyny energii i strategie ich wykorzystania- Artur Koziński – kierownik Działu Rozwoju Nowych Technologii z ZPUE S.A. Włoszczowa.

ENERGETAB’2023 W BIELSKU BIAŁEJ

W dniach 11-13 września 2023 roku, członkowie Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego, wraz u uczniami, wzięli udział w Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB’2023 w Bielsku Białej. W wyjeździe uczestniczyło 7 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, pod opieką kol. Witolda Jaroszewskiego oraz 3 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Pabianicach, pod opieką kol. Marka Nagańskiego.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W PABIANICACH

W dniu 14 czerwca 2023 r. odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka, zorganizowane przez nauczycieli szkoły: Adama Janicza, Jacka Vogt i Marka Nagańskiego – członków Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego SEP.

W Uroczystości, oprócz licznej grupy młodzieży, udział wzięli zaproszeni goście: wiceprezesi OŁ SEP – Władysław Szymczyk  i Henryka Szumigaj, dyrektor Biura OŁ SEP –  Anna Grabiszewska oraz przedstawiciele Starostwa. Łącznie w uroczystości uczestniczyło 100 osób. Uczestników spotkania powitał Lider SEP w Zespole Szkół Nr 2 – kolega Jacek Vogtt oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

W programie Uroczystości, która rozpoczęła się odśpiewaniem przez Chór Szkolny, Hymnu Elektryka, znalazło się wiele ciekawych prezentacji, w tym dwa referaty uczniowskie: „Symbolika Międzynarodowego Dnia Elektryka” oraz „Rok Tadeusza Malarskiego”, prezentacja układów elektronicznych z egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz prezentacja działalności edukacyjnej firmy DELL – światowego lidera branży informatyczno – elektronicznej.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKA W ZESPOLE SZKÓŁ POLTECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŁODZI

W dniu 7 czerwca 2023 r. odbył się Międzynarodowy Dzień Elektryka w Zespole Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. Uroczystość zorganizowana została, przy współudziale uczniów, przez nauczyciela szkoły – Witolda Jaroszewskiego, członka Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego SEP. W uroczystości wzięło udział 120 osób. Uczestnikami spotkania byli uczniowie oraz  zaproszeni goście: wiceprezesi OŁ SEP Andrzej Boroń i Henryka Szumigaj, dyrektor Biura OŁ SEP Anna Grabiszewska, Dariusz Hantsz- członek zarządu Koła SEP Pracowników Politechniki Łódzkiej.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKA W ZESPOLE SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI

Dnia 29 maja 2023 roku odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka zorganizowane przez nauczycieli szkoły: Damiana Mikołajczyka i Roberta Klareckiego – członków Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego SEP. Głównym punktem programu był międzyszkolny konkurs projektowania i montażu układów sterowania stykowo-przekaźnikowego z wykorzystaniem elementów oferty firmy F&F Filipowski. Dla potrzeb konkursu zatytułowanego: „Uruchom to”, opracowany został regulamin oraz zadania konkursowe. Konkurs poprzedziły prezentacje o tematyce nawiązującej do celu i przedmiotu konkursu.

I KONFERENCJA „MŁODZIEŻ I ENERGIA”

W dniu 14.04.2023 r. w siedzibie Oddziału Łódzkiego SEP odbyła się I Konferencja „Młodzież i energia”, zorganizowana przez Komisję ds. Młodzieży i Studentów, działającą w Oddziale Łódzkim SEP. Uczestnikami Konferencji byli: prezes OŁ SEP dr inż. – Przemysław Tabaka, Członek Honorowy SEP i wiceprezes OŁ SEP – Andrzej Boroń, wiceprezesi OŁ SEP: Władysław Szymczyk i Henryka Szumigaj, młodzież Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, młodzież Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2  im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, członkowie Koła Studenckiego OŁ SEP z Politechniki Łódzkiej oraz nauczyciele – opiekunowie młodzieży szkolnej będący także członkami Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP. Konferencję prowadziła wiceprezes ds. Młodzieży i Studentów – Henryka Szumigaj.

Celem Konferencji było wykorzystanie zdolności intelektualnych młodzieży przy  realizacji projektu stowarzyszeniowego, zainspirowanie uczniów do rozwijania  zainteresowań oraz pogłębiania i prezentowania wiedzy z obszaru energetyki, a także integrowanie młodzieży szkolnej i studenckiej.

Konferencję otworzył i powitał uczestników prezes OŁ SEP – dr inż. Przemysław Tabaka. Zwrócił uwagę na znaczenie wspierania młodzieży w angażowaniu się w działalność Stowarzyszenia, wskazywania perspektyw rozwoju kompetencji zawodowych oraz dawania szans na sprawdzanie zdolności oraz wykorzystanie kreatywności młodzieży w działalności organizacyjnej.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU