sobota, 23 września 2023

Młodzi w SEP

DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
STUDIÓW – I go STOPNIA (inżynierskich)
ORAZ II – go STOPNIA (studiów magisterskich)
POZOSTAŃ WIERNYM CZŁONKIEM I PRZYJACIELEM SEP

Serdecznie zachęcamy Cię do kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i zapraszamy do wstąpienia do jednego z dwóch Kół Terenowych działających przy Oddziale Łódzkim SEP lub do Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej.
Twoje członkostwo w SEP i Kole zapewni Ci:
 • Zniżki (w wysokości 20%) na płatne kursy i szkolenia przy opłaconych składkach członkowskich i rocznym stażu członkowskim.
 • Profesjonalne i interesujące szkolenia w firmach branży elektrycznej.
 • Korzystne rabaty na sprzęt elektryczny w wybranych sklepach.
 • Możliwość skorzystania ze zniżką z wycieczek organizowanych przez OŁ SEP .
 • Udział w targach elektroenergetycznych ENERGETAB ze zniżką.
 • Udział w imprezach integracyjnych.
Jesteśmy Stowarzyszeniem integrującym środowisko elektryków wszystkich specjalności, a także osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką.

Spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

W dniu 16 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Wareckiej 41 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, absolwenci PŁ i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele: Studenckiego Koła SEP przy PŁ im. prof. Michała Jabłońskiego – Mateusz Ostrycharz i Katarzyna Kolanek, Koła Terenowego nr 1 przy Zarządzie OŁ SEP – Henryk Małasiński, Koła Terenowego nr 2 przy Zarządzie OŁ SEP – Adam Łuniewskii Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego – Lucyna Drygalska, Małgorzata Höffner, Alicja Oleska, Damian Mikołajczyk.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie młodzieży, przez członków wymienionych wyżej kół SEP:

 • struktury i zakresu działalności swoich kół działających w ramach Oddziału Łódzkiego SEP,
 • różnorodności kół poprzez ich dokonania i osiągnięcia w obszarze pracy stowarzyszeniowej,
 • korzyści wynikających z bycia członkiem wybranego koła SEP,
 • wachlarza możliwości dla realizowana ambicji i indywidualnego rozwoju zawodowego poprzez uczestniczenie w przedsięwzięciach organizacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Podczas spotkania, które po oficjalnym powitaniu uczestników przez Dyrektor ZSP nr 20 – Dorotę Stefaniak, prowadziła Wiceprezes OŁ SEP i jednocześnie Prezes Międzyszkolnego Koła SEP – Henryka Szumigaj, głos zabrał także Prezes OŁ SEP – Władysław Szymczyk.
Przedstawił młodzieży następującą ofertę zachęcającą do członkostwa w wybranym, działającym na terenie Oddziału Łódzkiego kole SEP:

 • Zniżki (w wysokości 20%) na płatne kursy i szkolenia przy opłaconych składkach członkowskich i rocznym stażu członkowskim.
 • Profesjonalne i interesujące szkolenia w firmach branży elektrycznej.
 • Korzystne rabaty na sprzęt elektryczny w wybranych sklepach.
 • Możliwość skorzystania ze zniżką z wycieczek organizowanych przez OŁ SEP.
 • Udział w targach elektroenergetycznych ENERGETAB ze zniżką.
 • Udział w imprezach integracyjnych.

Na zakończenie spotkania uczestnicy spotkania udali się do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, gdzie zwiedzili znajdującą się tam instalację oraz pracownię fotowoltaiczną.

Zarówno instalacja, wykorzystująca odnawialne źródła energii – słońce i wiatr, jak i pracownia, wyposażona w urządzenia umożliwiające szkolenie przyszłych certyfikowanych monterów układów fotowoltaicznych, powstały dzięki podpisanej ze Szkołą umowie i na koszt jej patrona, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Łódzki.

SPOTKANIE ZAKOŃCZYŁO SIĘ ZAPOWIEDZIĄ KOLEJNYCH, O KTÓRYCH TEMATYCE, MIEJSCU I TERMINIE BĘDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SEP, W ZAKŁADCE: MŁODZI W SEP.


Spotkanie na na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

W dniu 21.11.2017 r. na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie dla studentów Wydziału, zorganizowane przez Studenckie Koło SEP im. prof. M. Jabłońskiego w ramach tzw. godziny dla organizacji studenckich. Podczas spotkania zaprezentowano działalność Koła i Oddziału Łódzkiego SEP.

Zagadnienia związane z uzyskaniem świadectw kwalifikacyjnych omówił p. Mieczysław Balcerek, kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa przy Oddziale Łódzkim SEP, członek komisji kwalifikacyjnych. Tematyka spotkania wzbudziła zainteresowanie, czego dowodem była dyskusja i pytania do prelegenta.