niedziela, 24 września 2023

Grupa SEP

Podstawa prawna

Uprzejmie informujemy, że jesteśmy organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP). Świadectwa kwalifikacyjne są wymagane art. 54 Prawa energetycznego (Dz.U. 2022 poz. 1385) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392). Uprawnienia powinny posiadać osoby na stanowiskach eksploatacji i dozoru, które wykonują prace eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub napraw, montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowym, dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Kursy kończą się egzaminem państwowym, po zdaniu którego słuchacze otrzymują odpowiednie kwalifikacje w wybranych grupach (G1, G2, G3) w pełnych zakresach dla stanowisk eksploatacji (E) i dozoru (D). W naszym Oddziale działają trzy komisje państwowe uprawnione do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w każdej z wymienionych powyżej grup.

Szkolenie organizowane przez Oddział Łódzki SEP

Zapewniamy szybkie terminy realizacji w ciągu 1 do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Szczegółową tematykę i liczbę godzin dla szkoleń zleconych ustalamy każdorazowo ze Zlecającym, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zleconego oraz egzaminu w zakresie grupy 1 w języku angielskim.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców – specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym, wpisanych na listę zweryfikowanych wykładowców SEP, członków Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Posiadamy wpis do ewidencji placówek niepublicznych, nr ew. ED – VII.4430.6.2.2011 z dnia 9 marca 2011 r. jako placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, który zwalnia nas z naliczania podatku VAT 23% do ceny szkolenia.

Zapisy na szkolenie SEP

Zgłoszenia na kurs można składać osobiście w Biurze OŁ SEP lub przesłać mailem na adres sep@seplodz.pl
Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie wpłaty:

 • udział w kursie: 350 zł brutto*;
 • udział w zajęciach praktycznych: 160 zł brutto**;
 • egzamin kwalifikacyjny: 360 zł brutto (za każdy złożony wniosek).

Opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie OŁ SEP (płatność gotówką lub kartą) lub przelewem na konto nr 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000.

Miejsce i termin rozpoczęcia szkolenia SEP

Zajęcia odbywają się w Domu Technika przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi.

9 października 2023 r.

Zajęcia szkoleniowe i egzamin odbywać się będą:

 • 9, 11, 13 i 16 października 2023 r. w godzinach 16:00 – 19:00
 • 18 października 2023 r. w godzinach 16:00 – 19:00 odbędą się zajęcia tylko dla osób przygotowujących się do egzaminu z Grupy 2 (cieplno-energetyczna) i Grupy 3 (paliwa gazowe).
 • 17 października 2023 r. odbędą się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik kursu wykonuje pomiary oraz sporządza protokoły (4 godz. lekcyjne dla każdej grupy ćwiczeniowej).
 • Egzamin po kursie odbędzie się 19 października 2023 r. od godz. 13:00

13 listopada 2023 r.

Zajęcia szkoleniowe i egzamin odbywać się będą:

 • 13, 15, 17 i 20 listopada 2023 r. w godzinach 16:00 – 19:00
 • 22 listopada 2023 r. w godzinach 16:00 – 19:00 odbędą się zajęcia tylko dla osób przygotowujących się do egzaminu z Grupy 2 (cieplno-energetyczna) i Grupy 3 (paliwa gazowe).
 • 21 listopada 2023 r. odbędą się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik kursu wykonuje pomiary oraz sporządza protokoły (4 godz. lekcyjne dla każdej grupy ćwiczeniowej).
 • Egzamin po kursie odbędzie się 23 listopada 2023 r. od godz. 13:00

11 grudnia 2023 r.

Zajęcia szkoleniowe i egzamin odbywać się będą:

 • 11, 12, 13 i 14 grudnia 2023 r. w godzinach 16:00 – 19:00
 • 19 grudnia 2023 r. w godzinach 16:00 – 19:00 odbędą się zajęcia tylko dla osób przygotowujących się do egzaminu z Grupy 2 (cieplno-energetyczna) i Grupy 3 (paliwa gazowe).
 • 18 grudnia 2023 r. odbędą się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik kursu wykonuje pomiary oraz sporządza protokoły (4 godz. lekcyjne dla każdej grupy ćwiczeniowej).
 • Egzamin po kursie odbędzie się 20 grudnia 2023 r. od godz. 13:00

Zgłoszenia na kurs

Zgłoszenie na kurs dla Firm

Zgłoszenie na kurs dla osób indywidualnych

Sala szkoleniowa


* Członkowie Oddziału Łódzkiego SEP, którzy należą do Stowarzyszenia przynajmniej od roku i mają opłacone na bieżąco składki, otrzymują 20% zniżki.

** Praktyczna nauka przeprowadzania wybranych pomiarów i sporządzania protokołów. Zajęcia dotyczą tylko Grupy 1.