wtorek, 30 listopada 2021

Grupa SEP

Uprzejmie informujemy, że jesteśmy organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Kursy kończą się egzaminem państwowym, po zdaniu którego słuchacze otrzymują odpowiednie kwalifikacje w wybranych grupach (G1, G2, G3) w pełnych zakresach dla stanowisk eksploatacji (E) i dozoru (D). W naszym Oddziale działają trzy komisje państwowe uprawnione do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w każdej z wymienionych powyżej grup.

Zapewniamy szybkie terminy realizacji w ciągu 1 do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Szczegółową tematykę i liczbę godzin dla szkoleń zleconych ustalamy każdorazowo ze Zlecającym, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zleconego oraz egzaminu w zakresie grupy 1 w języku angielskim.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców – specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym, wpisanych na listę zweryfikowanych wykładowców SEP, członków Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Posiadamy wpis do ewidencji placówek niepublicznych, nr ew. ED – VII.4430.6.2.2011 z dnia 9 marca 2011 r. jako placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, który zwalnia nas z naliczania podatku VAT 23% do ceny szkolenia.

Zajęcia odbywają się w Domu Technika przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi.

Zgłoszenia na kurs można składać osobiście w Biurze OŁ SEP lub przesłać mailem na adres sep@seplodz.pl
Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie wpłaty:

  • udział w kursie: 350 zł brutto*;
  • udział w zajęciach praktycznych: 160 zł brutto**;
  • egzamin kwalifikacyjny: 280 zł brutto (za każdy złożony wniosek).

Opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie OŁ SEP (płatność gotówką lub kartą) lub przelewem na konto nr 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000.

Termin rozpoczęcia kursu: 22 listopada 2021 r.

Zajęcia odbywać się będą:

  • 22, 24, 26, 29 listopada 2021 r. w godzinach 16:00 – 19:00
  • 30 listopada 2021 r. w godzinach 16:00 – 19:00 odbędą się zajęcia tylko dla osób przygotowujących się do egzaminu z Grupy 2 (ciepło) i Grupy 3 (gaz).
  • Zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik kursu wykonuje pomiary oraz sporządza protokoły (4 godz. lekcyjne dla każdej grupy ćwiczeniowej): termin do ustalenia.
  • Egzamin po kursie odbędzie się 2 grudnia 2021 r. od godz. 13:00

Zgłoszenie na kurs dla Firm

Zgłoszenie na kurs dla osób indywidualnych


Zajęcia odbywać się będą z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zalecanych środków ostrożności, dezynfekcji rąk oraz realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym jest mowa w § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


* Członkowie Oddziału Łódzkiego SEP, którzy należą do Stowarzyszenie przynajmniej od roku i mają opłacone na bieżąco składki, otrzymują 20% zniżki.

** Praktyczna nauka przeprowadzania wybranych pomiarów i sporządzania protokołów. Zajęcia dotyczą tylko Grupy 1.