poniedziałek, 6 lutego 2023

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziliśmy możliwość zdalnego sprawdzenia kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z instrukcją przeprowadzania zdalnie egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

>> Instrukcja przeprowadzania zdalnie egzaminów kwalifikacyjnych <<