wtorek, 30 listopada 2021

Egzaminy SEP

Podstawa prawna
Świadectwa kwalifikacyjne powinny posiadać osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Miejsce i termin egzaminów

Egzaminy odbywają się w poniedziałki w godz. 14.30 – 16.00 w biurze OŁ SEP przy Pl. Komuny Paryskiej 5A, IV p. Domu Technika, pok. 404 lub 409:

 • 11.10.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 18.10.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 25.10.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 02.11.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 08.11.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 15.11.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 22.11.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 29.11.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 06.12.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 13.12.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 20.12.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 27.12.2021 r. – Komisja Kwalifikacyjna Nr 185

Komisja Kwalifikacyjna Nr 185 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 186 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 655 egzaminuje w zakresie:

Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby zdrowe bez objawów infekcji dróg oddechowych, oraz które nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Opłata za egzamin

Od 1 stycznia 2021 r. opłata za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi: 280,00 zł

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w biurze OŁ SEP pok. 404 (płatność kartą lub gotówką) lub dokonać przelewu na konto nr:
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000

Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu w języku angielskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI