piątek, 3 grudnia 2021

Egzamin SEP

Podstawa prawna Świadectwa kwalifikacyjne powinny posiadać osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji…