SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97    REGON 473266326    KRS 0000214669    Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000    tel. (42) 632-90-39; 630-94-74   PN-EN ISO 9001:2015    
Menu
Władze OŁ SEP
Biuro OŁ SEP
Sprawy członkowskie
Członkowie Honorowi
Członkowie Wspierający
Agendy OŁ SEP
Sekcje
Koła OŁ SEP
Komisje i Zespoły SEP
Młodzi w SEP
Biuletyn
Konferencje
Konkursy
Historia OŁ SEP
Galeria (od 2016)
Galeria (do 2015)
Warto zobaczyć
Kontakt
Z żałobnej karty
RODO

IV Sympozjum Historia Elektryki


EEM 2018


Instalator Systemów Fotowoltaicznych


wyroznili.nas (17 kB)Szkoły objęte patronatem
Oddziału Łódzkiego SEP

ZESPÓŁ SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ


ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi


Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II


Zdobądź Certyfikat Profesjonalnego Instalatora Fotowoltaiki


Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych

Uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

Termin rozpoczęcia kursu 27 września 2021 r.


>> Szczegóły szkolenia <<

Szanowni Państwo,
Prężnie rozwijająca się Firma ART In Energy Sp. z o.o., z którą Oddział Łódzki SEP ma podpisane porozumienie o współpracy poszukuje:

 • Inżyniera budowy,
 • Kierownika budowy,
 • Specjalistę działu budowlanego.
Szczegóły znajdują się w załącznikach. Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych.


Inżynier budowy
Kierownik budowy
Specjalista działu budowlanego

Biuletyn Techniczno - Informacyjny Nr 1/2021

Ukazał się nowy numer Biuletynu Techniczno - Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP. Biuletyn można otrzymać w Biurze Oddziału lub pobrać ze strony jako plik pdf.


Biuletyn można pobrać >>tutaj<<

XXXIV Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

W dniu 15 czerwca 2021 r. w formie hybrydowej odbyło się XXXIV Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z partnerami. Certyfikatem PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI został wyróżniony między innymi Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Tytułem Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych został wyróżniony kol. Artur Szczęsny – Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP. Podczas podsumowania Certyfikatem Kreator Innowacji uhonorowana została także Firma Veolia Energia Łódź S.A., która od wielu lat jest Członkiem Wspierającym Oddziału Łódzkiego SEP.VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Uprzejmie informujemy, że Oddział Łódzki SEP został Partnerem VI Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 w Łodzi w formie hybrydowej. Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Planetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje stały komitet naukowy OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyka zanieczyszczenia światłem.


>> VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem <<

Porozumienie o współpracy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 01 kwietnia 2021 r. w siedzibie Oddziału zostało podpisane porozumienie o współpracy Oddziału Łódzkiego SEP z Firmą ART IN ENERGY Sp. z o. o. Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy w celu prowadzenia badań naukowych oraz opracowania i wdrażania innowacji technologicznych i produktowych.Najlepszy Nauczyciel w Politechnice Łódzkiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w corocznym konkursie na Najlepszego Nauczyciela w Politechnice Łódzkiej organizowanym przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej, tytuł ten na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ otrzymał kolega dr inż. Artur Szczęsny – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP. W konkursie tym Studenci PŁ, w dobrowolnym głosowaniu, oceniają w ciągu całego roku w ankietach swoich wykładowców m.in. za ich zaangażowanie i sposób przekazywania wiedzy. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


>> https://www.p.lodz.pl/pl/plebiscyt-na-najlepszego-nauczyciela-na-pl-rozstrzygniety <<

Egzamin kwalifikacyjny online

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziliśmy możliwość zdalnego sprawdzenia kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z instrukcją przeprowadzania zdalnie egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.


>> Instrukcja przeprowadzania zdalnie egzaminów kwalifikacyjnych <<

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Z końcem roku 2020 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej rozstrzygnięta została kolejna edycja corocznego konkursu Oddziału Łódzkiego SEP na najlepszą pracę dyplomową napisaną na Wydziale w ramach realizowanych na nim kierunków studiów. Obecna edycja dotyczyła prac dyplomowych realizowanych i obronionych w roku akademickim 2019/2020. Prace oceniono w dwóch odrębnych kategoriach: najlepszej pracy inżynierskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich Instytutów i Katedr Wydziału EEIA i działająca pod przewodnictwem dr hab. inż. Andrzeja Kanickiego biorąc pod uwagę nowoczesność tematyki, użyteczność i przydatność dla gospodarki narodowej uzyskanych wyników badań, pracochłonność, poprawność językową, stronę graficzną oraz deklarowaną i wykorzystaną w czasie wykonywania pracy literaturę polską i obcojęzyczną, ustaliła następujący podział nagród:

- dla prac dyplomowych inżynierskich:
I miejsce - Arkadiusz Jach za pracę „Układ sterowania maszyny warstwującej z zastosowaniem sterownika PLC” napisaną pod opieką dr inż. Tomasza Sobieraja z Instytutu Automatyki PŁ;
II miejsce - Maciej Bednarek za pracę „Dedykowany sterownik modułowych wyświetlaczy wielkoformatowych LED” napisaną pod opieką dr inż. Tomasza Rybickiego z Instytutu Automatyki PŁ;
III miejsce - Stanisław Puławski za pracę „Skalowalny system monitorowania parametrów środowiskowych” napisaną po opieką dr hab. inż. Grzegorza Granosika, prof. PŁ z Instytutu Automatyki PŁ;

- dla prac dyplomowych magisterskich:
I miejsce – Julia Dominiak za pracę „Zrobotyzowany system haptyczny do wspomagania leczenia arachnofobii” napisaną pod opieką dr hab. inż. Andrzej Romanowskiego, prof. PŁ oraz dr inż. Zbigniewa Chanieckiego z Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ;
II miejsce - Adam Perlik za pracę „Bezprzewodowa komunikacja w standardzie DMX512 z wykorzystaniem sieci WiFi typu mesh” napisaną pod opieką dr inż. Tomasza Rybickiego z Instytutu Automatyki PŁ;
III miejsce - Jakub Felcenloben za pracę „Requirement analysis and modeling of the solar-powered electric car lithium-ion battery pack” napisaną po opieką dr inż. Piotra Korbela z Instytutu Elektroniki PŁ.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Kolejna edycja konkursu o Stypendium im. Lecha Grzelaka rozstrzygnięta

W dniu 27 listopada 2020 roku, rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu o stypendium im. Lecha Grzelaka. Z uwagi na sytuację epidemiczną, członkowie Zarządu Funduszu oddali swoje głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Laureatami zostali Pan Jarosław Drożdż – student Politechniki Łódzkiej na kierunku elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka i Pan Jakub Staniewski – student Politechniki Łódzkiej na kierunku elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka.
Jest to już kolejny rok funkcjonowania stypendium, którego inicjatorką i fundatorką stypendiów jest Pani Halina Grzelak. Celem konkursu jest wyróżnienie i wspomaganie finansowe najlepszych studentów szkół wyższych technicznych na kierunkach z szeroko rozumianej elektryki, a także popularyzacja działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz sylwetki kol. Lecha Grzelaka – działacza SEP, Członka Honorowego SEP, wieloletniego Prezesa i Wiceprezesa Oddziału Łódzkiego SEP.


Najaktywniejsze Koło SEP w roku 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że podczas Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka w dniu 10.06.2020 r. ogłoszone zostały wyniki współzawodnictwa Kół SEP w Konkursie na najaktywniejsze Koło SEP w roku 2019 r. Koła zgłoszone do konkursu przez Oddział Łódzki SEP zajęły następujące miejsca:

Grupa „C” – Koła zakładowe liczące ponad 61 członków
VII miejsce – Koło SEP przy Veolia Energia Łódź S.A.

Grupa „S” – Koła szkolne i studenckie
III miejsce – Międzyszkolne Koło Pedagogiczne
IV miejsce – Studenckie Koło SEP przy PŁ im. prof. Michała Jabłońskiego

Grupa „E” – Koła seniorów i emerytów
IV miejsce – Koło Seniorów im. Zbigniewa Kopczyńskiego

Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej SEP www.sep.com.plGala z okazji jubileuszu 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP

Gala z okazji jubileuszu 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP - część oficjalna

Gala z okazji jubileuszu 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP - koncert

http://fundacjaavangart.pl/

https://www.facebook.com/fundacjaavangart/

100 lat Oddziału Łódzkiego SEP


Złoty Inżynier 2019
Miło nam poinformować, że w dniu 27 lutego 2020 r. w Warszawie, podczas uroczystej gali dr hab. inż. Ewa Korzeniewska członkini Oddziału Łódzkiego SEP (Koło SEP Pracowników Politechniki Łódzkiej) otrzymała wyróżnienie w kategorii nauka w 26 edycji Plebiscytu Czytelników Przeglądu Technicznego o tytuł ZŁOTEGO INŻYNIERA 2019. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Szersza relacja z gali zostanie zamieszczona w marcowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP.Kolejna edycja konkursu o Stypendium im. Lecha Grzelaka rozstrzygnięta
Zarządu Funduszu Stypendialnego im. Lecha Grzelaka w dniu 25 listopada 2019 r. rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu o stypendium im. Lecha Grzelaka. Laureatami zostali: Pan Dawid Chudy z Łodzi i Pan Michał Wesołowski z Wrocławia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomu odbędzie się podczas spotkania wigilijnego Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 13 grudnia 2019 roku.
Jest to już kolejny rok funkcjonowania stypendium, którego inicjatorką i fundatorką stypendiów jest Pani Halina Grzelak. Celem konkursu jest wyróżnienie i wspomaganie finansowe najlepszych studentów szkół wyższych technicznych na kierunkach z szeroko rozumianej elektryki, a także popularyzacja działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz sylwetki kol. Lecha Grzelaka – działacza SEP, wieloletniego Prezesa i Wiceprezesa Oddziału Łódzkiego SEP. Osoby zainteresowane przekazaniem środków finansowych na Fundusz Stypendialny im. Lecha Grzelaka mogą dokonywać wpłat na konto Oddziału Łódzkiego SEP.
SANTANDER BANK POLSKA S.A. XV Oddział w Łodzi
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000

z dopiskiem „Stypendium im. Lecha Grzelaka”


Projekt szkoleniowy Politechniki Łódzkiej
Zachęcamy do wzięcia udziału w nowym projekcie szkoleniowym Politechniki Łódzkiej realizowanym przez Centrum Rozwoju Kompetencji, w ramach którego zaplanowano 37 kursów branżowych, informatycznych i z przedsiębiorczości, a także prowadzonych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozwijających kompetencje językowe i poszerzające wiedzę o świecie. W ofercie znajduje się m.in. kurs „Sterowanie inteligentnymi budynkami – moda czy konieczność?”, który pozwoli poszerzyć wiedzę o inteligentnych budynkach i miastach oraz ich sterowaniu. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej https://crk.p.lodz.pl/

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego”
W dniu 15 listopada 2019 r. podczas IV uroczystej gali Sejmiku Województwa Łódzkiego, Oddział Łódzki SEP otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego”. Tytuł ten nadawany jest osobom, organizacjom i jednostkom samorządu terytorialnego, które swoją działalnością zawodową, społeczną i publiczną przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa łódzkiego.
Odznakę z rąk Pani Iwony Koperskiej Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego i Pana Zbigniewa Ziemby Wicemarszałka Województwa Łódzkiego odebrali Prezes Oddziału Władysław Szymczyk i Anna Grabiszewska Dyrektor Biura OŁ SEP. W uroczystości uczestniczyli również byli Prezesi Oddziału Andrzej Boroń i Franciszek Mosiński.

XXI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka
Miło nam poinformować, że Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego, zajęło II miejsce w Lidze Elektryków podczas XXI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, które odbyły się w dniach 07 - 10 listopada 2019 r. w Poznaniu. Relacja z tego wydarzenia ukaże się w grudniowym numerze Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Jubileusz 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP
W dniu 12 października 2019 r. w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP. Podczas części oficjalnej przedstawiono referat historyczny, wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym członkom Oddziału. Był również czas na wystąpienia Gości oraz liczne gratulacje i życzenia. Ten wyjątkowy dzień uświetnił koncert „Gwiazdy opery na stulecie SEP” w wykonaniu artystów Fundacji na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART. Szersza relacja z uroczystości ukaże się w grudniowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości

Odznaczenia państwowe
W dniu 09 października 2019 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda Karol Młynarczyk wręczył odznaczenia państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Władysław Szymczyk, a Brązowe Krzyże Zasługi otrzymały: Sabina Domaradzka i Anna Grabiszewska.

KWARTALNIK ŁÓDZKI

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru KWARTALNIKA ŁÓDZKIEGO, wydawanego przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, w którym z okazji przypadającego w 2019 roku jubileuszu 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP został opublikowany artykuł przedstawiający historię Oddziału oraz bieżącą działalność.


>> KWARTALNIK ŁÓDZKI <<Seminarium „Energetyka Odnawialna i Jądrowa”
W dniach 18 – 27 czerwca 2019 r. członkowie i sympatycy Oddziału Łódzkiego SEP wzięli udział w wyjazdowym seminarium „Energetyka Odnawialna i Jądrowa” do Czarnogóry i Albanii, podczas którego mieli okazję zwiedzić elektrownię wodną Ashta w Albanii i elektrownię wodną na rzece Piva w Czarnogórze. Relacja z wyjazdu ukaże się we wrześniowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego OŁ SEP.Złoty Certyfikat KREATOR INNOWACJI
Dnia 14 czerwca 2019 r. w sali lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 odbyło się XXXIII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z partnerami. Złotym Certyfikatem KREATOR INNOWACJI został wyróżniony między innymi Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w imieniu którego wyróżnienie odebrał Władysław Szymczyk Prezes Oddziału.

Tablica upamiętniająca pierwszą siedzibę Oddziału Łódzkiego SEP
EC1 EC1 W dniu 11 czerwca 2019 r. w Centrum Nauki i Techniki EC 1 została odsłonięta tablica upamiętniająca pierwszą siedzibę Oddziału Łódzkiego SEP.
Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Anna Kędziora – Szwagrzak – Prezes Veolii Energii Łódź S.A i Andrzej Boroń ostatni Dyrektor EC 1, wieloletni Prezes i Wiceprezes OŁ SEP.

Godność Członka Honorowego SEP
Miło nam poinformować, że obradujący w dniu 07 czerwca 2019 r. w Warszawie XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP, nadał Godność Członka Honorowego SEP kol. Andrzejowi Boroniowi – Wiceprezesowi OŁ SEP.Konkursy zawodowe w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podsumowało konkursy zawodowe przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019, organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W uroczystym spotkaniu, któremu przewodniczyła Anna Koludo – wicedyrektor ŁCDNiKP, wzięli udział laureaci wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedstawiciele firm i instytucji sponsorujących uczniowskie współzawodnictwo: Władysław Szymczyk – prezes, Henryka Szumigaj – wiceprezes i Anna Grabiszewska - dyrektor biura Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Mariusz Łodkowski – właściciel firmy Isa Serwis, Mariusz Murdzek – właściciel firmy Tytan oraz Marek Kostrzewski – starszy inspektor pracy, główny specjalista i Krzysztof Barański – starszy radca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Gościem podsumowania był również dr Adam Rylski - prezes oddziału łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów.
Oddział Łódzki SEP był sponsorem nagród w dwóch konkursach:

 1. Konkurs z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki” skierowany był do uczniów szkół technicznych i branżowych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnych z Łodzi i województwa. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 180 uczniów. Finał przebiegał w dwóch etapach: w pierwszym uczestnicy indywidualnie rozwiązywali test z różnych działów elektrotechniki, a drugi polegał na wykonaniu montażu mechanicznego i elektrycznego układu sterowania przekaźnikowego oraz sporządzeniu dokumentacji technicznej.
  Laureatami zostali uczniowie reprezentujący: Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Zespół Szkół nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach, Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi.
 2. XXVI Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych” adresowany był do uczniów szkół technicznych branży elektrycznej, elektronicznej lub mechatronicznej z Łodzi i województwa. Miał na celu zaprezentowanie wykonanych przez uczniów prac modelowo-konstrukcyjnych i projektów technicznych urządzeń elektrycznych, elektronicznych lub mechatronicznych, a także wyłonienie i wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. Do poprzedzonego eliminacjami szkolnymi finału zakwalifikowało się 13 uczniów, którzy zaprojektowali i stworzyli takie m. in. prace, jak: głośnik bluetooth, pojazd zdalnie sterowany z trybem autonomicznym, generator Van de Graaffa, elektroniczny system kontroli broni i otoczenia, alarm do ciężarówki czy trójkołowy pojazd na sprężone powietrze „Air Trike”.
  Laureatami zostali uczniowie reprezentujący: Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi.
Laureatom i osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Relacja z gali przygotowana przez telewizję ToyaKoło SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Miło nam poinformować, że w dniu 03 czerwca 2019 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Prezesem Koła została kol. Ewa Potańska. Do Zarządu Koła zostali wybrani kol. Kol. Ryszard Czechowski, Michał Kaźmierczak, Konrad Kubasik, Robert Szczęsny. Wybranym władzom Koła serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy społecznej oraz wielu sukcesów w działalności Koła.OŁ SEP wpisany w Bazie Usług Rozwojowych

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i dzięki temu ma możliwość świadczenia usług szkoleniowych dofinansowanych ze środków europejskich.
Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, następnie zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.
Dofinansowanie usług rozwojowych zamieszczonych w BUR jest przede wszystkim przeznaczone dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).
Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania na szkolenia organizowane przez Oddział Łódzki SEP.


>> Karta OŁ SEP w Bazie Usług Rozwojowych <<

III Kongresie Elektryki Polskiej

Delegaci Oddziału Łódzkiego SEP w dniach 02 – 03 kwietnia 2019 r. brali udział w III Kongresie Elektryki Polskiej, organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Łódzki reprezentowali kol. kol. Władysław Szymczyk, Andrzej Boroń, Piotr Borkowski, Adam Łuniewski i Anna Grabiszewska. Relacja z Kongresu ukaże się w czerwcowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego OŁ SEP.


III Kongresie Elektryki PolskiejŁÓDZKIE ŁABĘDZIE DLA PRACODAWCÓW WSPIERAJĄCYCH EDUKACJĘ

Już po raz siódmy łódzkie szkoły mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierali je najefektywniej w codziennej pracy edukacyjnej. Umożliwił to Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2018”, organizowany we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konkursowe nominacje uzyskało 30 firm i instytucji. Miło nam poinformować, że wyróżnienie w konkursie otrzymał Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a najwyższe trofeum konkursowe – statuetkę Łódzkiego Łabędzia otrzymała między innymi Firma Veolia Energia Łódź S.A. – członek wspierający Oddziału Łódzkiego SEP.


Łódzkie Łabędzie

Łódzkie ŁabędzieOdnawianie zasobów świata

Firma Veolia Energia Łódź S.A. członek wspierający Oddziału Łódzkiego SEP promuje odnawianie zasobów świata.


>> Odnawianie zasobów świata <<URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI

Urzadzenia dla EnergetykiZachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI, w którym z okazji przypadającego w 2019 roku jubileuszu 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP został opublikowany artykuł przedstawiający historię Oddziału oraz bieżącą działalność.


>> Urządzenia dla Energetyki nr 8/2018 <<

Spotkanie świąteczno – noworoczne w Zarządzie Głównym SEP

Miło nam poinformować, że w dniu 11 grudnia 2018 r. podczas spotkania świąteczno – noworocznego organizowanego przez Zarząd Główny SEP, kol. Lucyna Drygalska odebrała statuetkę Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży, a kol. Marcin Stanek odebrał stypendium naukowe w kategorii młodzi pracownicy nauki.


Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży - Lucyna Drygalska

Stypendium naukowe w kategorii młodzi pracownicy nauki - Marcin Stanek

Nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia dla dra hab. inż. Pawła Rózgi - Wiceprezesa ds. Naukowo - Technicznych OŁ SEP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył w Warszawie, 3 grudnia, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne w 2018 roku. Łącznie nagrody z rąk ministra - Jarosława Gowina odebrało 69 wybitnych naukowców, w tym czterech przedstawicieli Politechniki Łódzkiej.

Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymał: dr hab. inż. Paweł Rózga z Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, Wiceprezes ds. Naukowo - Technicznych OŁ SEP. Przez ekspertów z MNiSW została doceniona jego rozprawa habilitacyjna zawierająca cykl publikacji dotyczących badań właściwości dielektrycznych estrów syntetycznych i naturalnych stosowanych jako płyny elektroizolacyjne w transformatorach energetycznych.

Serdecznie gratulujemy Koledze i życzymy kolejnych sukcesów.


>> Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie Politechniki Łódzkiej <<

III miejsce w Lidze Elektryków Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego

Miło nam poinformować, że Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego, zajęło III miejsce w Lidze Elektryków podczas XX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, które odbyły się w dniach 22 – 25 listopada 2018 r. w Szczecinie. Relacja z tego wydarzenia ukaże się w grudniowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży

Miło nam poinformować, że Kapituła Konkursu na Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika, po zapoznaniu się z otrzymanymi wnioskami, uwzględniając wyjątkowy wkład w rozwój kolejnego pokolenia elektryków, przyznała statuetkę m.in. kol. Lucynie Drygalskiej z Oddziału Łódzkiego SEP, członkini Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego. Uroczystość wręczenia statuetek odbędzie się podczas inauguracji XX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, która odbędzie się 22.11.2018 r. na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.Uznawanie kwalifikacji - jak to zrobić?

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu zamieszczona jest informacja nt. uznawalności kwalifikacji zawodowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.


Uznawanie kwalifikacji przez ministra klimatu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Historia najstarszej elektrociepłowni

Gościem jednego z programów Machina czasu w Telewizji TOYA był kol. Andrzej Boroń – wieloletni prezes Oddziału Łódzkiego SEP, aktualny wiceprezes ds. finansowych, a zarazem ostatni dyrektor EC 1 (lata 1988 – 2003). Zachęcamy do obejrzenia programu i zapoznania się z historią najstarszej łódzkiej elektrociepłowni oraz z jej nowym życiem.


Materiał wideo na stronie TOYA TV

Nowa forma płatności w Oddziale Łódzkim SEP

Od lipca 2018 r. w Oddziale Łódzkim SEP za egzamin kwalifikacyjny, szkolenie czy składki zapłacisz również kartą płatniczą. Zachęcamy do korzystania z nowej formy płatniczej.Godność Członka Honorowego SEP dla Profesora Franciszka Mosińskiego
Obradujący w dniach 22 – 23 czerwca 2018 r. XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP nadał Godność Członka Honorowego SEP Profesorowi Franciszkowi Mosińskiemu, wieloletniemu Prezesowi Oddziału Łódzkiego SEP.

Złoty Certyfikat KREATOR INNOWACJI
W dniu 08 czerwca 2018 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15 odbyło się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z partnerami. Certyfikatem Złotym Certyfikatem KREATOR INNOWACJI został wyróżniony między innymi Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w imieniu którego wyróżnienie odebrał Władysław Szymczyk Prezes Oddziału.
IV Dyskusyjne Forum Kobiet
W dniach 12 – 13 kwietnia 2018 r. odbyło się w Łodzi IV Dyskusyjne Forum Kobiet.
Relacja z Forum ukaże się w czerwcowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

WZO

21 marca 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego SEP, podczas którego wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2018-2022.


Zarząd, Komisje, Delegaci
Zdjęcia z WZO

Rozstrzygnięcie konkursu na symbol z okazji jubileuszu 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs na symbol z okazji jubileuszu 100 – lecia Oddziału Łódzkiego SEP.

Wyniki konkursu:
I miejsce Tomasz Dudziak
II miejsce Dawid Celek
III miejsce Marcin Dzikowski

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży
Miło nam poinformować, że w dniu 15 grudnia 2017 r. w Warszawie podczas spotkania świąteczno - noworocznego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, kol. Małgorzata Höffner odebrała statuetkę „Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży”. Serdecznie gratulujemy.

Medale za Długoletnią Służbę
W dniu 26 października 2017 r. podczas uroczystości zorganizowanej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wręczył zasłużonym mieszkańcom województwa łódzkiego odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Miło nam poinformować, że Złotym Krzyżem Zasługi, na wniosek Oddziału Łódzkiego SEP został odznaczony nasz Kolega Sławomir Burmann – członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Veolii Energii Łódź S.A., członek Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
Podczas uroczystości odznaczono również członków naszego Oddziału kol. Stanisława Michałka – Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz kol. Jacka Chmieleckiego – Odznaką Honorową za Zasługi dla Energetyki.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Medale za Długoletnią Służbę ...


fot. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


fot. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Seminarium pt.: „Współczesne technologie elektryki”

W dniu 22 września 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki odbyło się seminarium pt.: „Współczesne technologie elektryki”, które było okazją do spotkania koleżeńskiego absolwentów Wydziału Rocznik 1972. Podczas seminarium aktualną działalność Wydziału przybliżył dr hab. inż. Wojciech Tylman Prodziekan ds. Kształcenia, a wykład pt.: „Rynek elektromobilności jako element zrównoważonego rozwoju stan obecny/potencjał/wyzwania” przedstawił dr inż. Paweł Kelm. Po zakończeniu części oficjalnej seminarium, uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Zatokę Sportu Politechniki Łódzkiej, a wieczór zakończyła uroczysta kolacja.


Foto: Krzysztof Kubiak
Foto: Krzysztof Kubiak

Laboratorium fotowoltaiczne

W dniu 31 maja 2017 r. oddano do użytkowania laboratorium fotowoltaiczne zlokalizowane w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 przy ul. Wareckiej 41 w Łodzi. Projekt sfinansował Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który pozostaje właścicielem laboratorium. Poza urządzeniami fotowoltaicznymi, zainstalowano również małą elektrownię wiatrową.
Celem powstania laboratorium jest prowadzenie szkoleń dla zainteresowanych, w zakresie energetyki odnawialnej, głównie fotowoltaiki i małych elektrowni wiatrowych. W laboratorium będzie można zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tej dziedziny, do których należą:

 • dobór odpowiednich parametrów instalacji fotowoltaicznych
 • zasady montażu instalacji PV z uwzględnieniem różnych typów konstrukcji i pokrycia dachu
 • monitoring pracy oraz wykonywanie pomiarów parametrów działającej instalacji
 • badanie wpływu zmian promieniowania słonecznego na pracę instalacji fotowoltaicznej
 • analiza uzysku energetycznego oraz porównaniem efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej i małej elektrowni wiatrowej
 • .

Na mocy porozumienia zawartego ze szkołą, z laboratorium będą mogli korzystać również uczniowie szkoły. Po uzyskaniu akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego, Oddział Łódzki SEP będzie prowadził szkolenia na Akredytowanego instalatora systemów fotowoltaicznych, zgodnie z wymogami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego.


f001 (4649 kB) f001 (4649 kB) f001 (4649 kB)


Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 08 czerwca 2017 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15 odbyło się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z partnerami. Certyfikatem w kategorii „AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO” został wyróżniony między innymi Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w imieniu którego wyróżnienie odebrał Władysław Szymczyk Prezes Oddziału.Jubileusz 20-lecia Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbył się Jubileusz 20-lecia Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Setna rocznica urodzin Profesora Władysława Pełczewskiego

prof. Władysław PełczewskiW 2017 roku przypadała setna rocznica urodzin Profesora Władysława Pełczewskiego – Członka Honorowego SEP.

Profesor Władysław Pełczewski był wybitnym polskim uczonym i inżynierem, jednym ze współtwórców Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Na tym Wydziale Profesor wykształcił ponad 40 roczników młodzieży akademickiej, rozwijał swoje twórcze i pionierskie badania naukowe oraz kreował kadrę naukową w uprawianych przez siebie specjalnościach. Temu Wydziałowi wreszcie poświęcił Profesor swoją wiedzę, umiejętności i zdolności organizacyjne. Był założycielem, twórcą Katedry Napędu Elektrycznego, Katedry Automatyki, a później Instytutu Automatyki, dziekanem Wydziału Elektrycznego oraz przez cały czas swej pracy przewodniczącym lub członkiem licznych komisji, zespołów i ciał kolegialnych.

Profesor Władysław Pełczewski był postacią wybitną, która trwale zapisała się w historii polskiej elektrotechniki i automatyki. Wyrazem wielkiego autorytetu prof. Pełczewskiego w kraju i za granicą oraz poważnych zasług dla rozwoju nauki było nadanie Mu wysokich odznaczeń państwowych: Krzyża Kawalerskiego, Oficerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz tytułu Zasłużonego Nauczyciela. Był działaczem SEP. Uczestniczył we wszystkich praktycznie wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, zarówno w Łodzi jak i w całym kraju. SEP i FSNT NOT wyróżniły Go Srebrną i Złotą Odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Złotą Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej. Za swą działalność został wyróżniony godnością Członka Honorowego SEP. Otrzymał również Honorową Odznakę m. Łodzi, a Łódzkie Towarzystwo Naukowe, którego był członkiem, uczciło w 1997 r. osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin wydaniem poświęconego Mu zeszytu z serii „Sylwetki Łódzkich Uczonych”.

W dniu 25 marca 2017 roku odbyła się sesja wspomnieniowa o Profesorze Władysławie Pełczewskim, objęta honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

PATRONAT HONOROWY
Patronat Honorowy


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

NOWA USŁUGA W RAMACH OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA

Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw wynikający z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich sporządza audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., która weszła w życie w dniu 1 października 2016 r.
Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.


Więcej informacji

Oddział Łódzki SEP na Targach Efektywności Energetycznej i OZE

Oddział Łódzki SEP objął patronatem odbywające się w dniach 23-24 listopada 2016 r. w Łodzi Targi Efektywności Energetycznej i OZE. Targom towarzyszyła Konferencja OZE dla ograniczenia emisji, podczas której Prezes Oddziału Władysław Szymczyk, wziął udział w debacie inauguracyjnej pod hasłem Perspektywy rozwoju OZE oraz wygłosił prezentację pt.: „Możliwości współpracy OZE z elektrowniami gazowymi”.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

W dniu 14 czerwca 2016 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15 odbyło się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z partnerami. Certyfikatem w kategorii „MULTIINNOWATOR” został wyróżniony między innymi Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w imieniu którego wyróżnienie odebrał Władysław Szymczyk Prezes Oddziału.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się organizowane przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto i Oddział Łódź Teren, Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Oddział Łódzki SEP, seminarium pt.: „Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej”. Poniżej zamieszczamy prezentacje zaprezentowane podczas seminarium.

Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz optymalizacja mix-u energetycznego dla Polski do roku 2050

Przyłączanie Odnawialnych Źródeł Energii do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć

Odznaka Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego dla prof. dr hab. inż. Franciszka Mosińskiego

W dniu 24 maja 2016 r. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Filharmonii Łódzkiej odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego podczas której między innymi wręczono odznaki Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Jedno z tych wyróżnień otrzymał – prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński, członek Zarządu, prezes dwóch minionych kadencji. Relacja z uroczystości ukaże się w czerwcowym numerze Biuletynu Techniczno – Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Patronat SEP nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi i Konkurs wiedzy BHP

W dniu 27 maja 2015 r. Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich objął patronatem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi. Umowę podpisali: Władysław Szymczyk – Prezes Oddziału, Henryka Szumigaj – Wiceprezes Oddziału ds. Młodzieży i Henryka Michalska – Dyrektor ZSP Nr 9.
Podpisaniu umowy towarzyszył konkurs wiedzy o BHP, współorganizowany przez ZSP Nr 9, Oddział Łódzki SEP i Państwową Inspekcję Pracy. W konkursie zwyciężyła drużyna gospodarzy: Michał Stawicki i Mateusz Komorowski. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, a trzecie drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pabianicach. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


© 2007 - 2018 OŁ SEP