piątek, 12 kwietnia 2024

Kondolencje

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 kwietnia 2024 r. o godz. 13:50 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78, Łódź – Zarzew

Konferencja TRAFO 2024

Uprzejmie informujemy, że Oddział Łódzki SEP objął patronatem Ogólnopolską Konferencję TRAFO 2024 „Niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji transformatorów”, która odbędzie się w dniach 12 – 14 czerwca 2024 r. we Wrocławiu. Organizatorami…

Laboratorium Generacji Rozproszonej

W dniu 12 marca 2024 roku członkowie Oddziału Łódzkiego SEP mieli możliwość zwiedzić Laboratorium Generacji Rozproszonej w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Osobą prowadząca spotkanie był dr inż. Paweł Kelm, pracownik…

Bal Elektryka 2024

W dniu 09 lutego 2024 roku odbył się kolejny już Bal Elektryka, na którym bawili się członkowie i sympatycy Oddziału Łódzkiego SEP, a także zaproszeni Goście. Tanecznym krokiem Oddział zainicjował…

Egzamin SEP

Podstawa prawna Świadectwa kwalifikacyjne są wymagane art. 54 Prawa energetycznego (Dz.U. 2022 poz. 1385). Świadectwa kwalifikacyjne (tzw. „uprawnienia SEP” lub „grupa SEP”) powinny posiadać osoby na stanowiskach eksploatacji i dozoru,…