sobota, 22 czerwca 2024

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014, poz. 1200 z późn. zm.) właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 6a Prawa budowlanego).

Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Łódzkiego SEP oferuje wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla:

  • budynków (domy jednorodzinne i wielorodzinne, budynki produkcyjne, magazynowe, handlowe, użyteczności publicznej, itp.),
  • części budynków (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, magazynowe, itp.).

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 607 65 88 08 lub mailowo sep@seplodz.pl

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU