sobota, 22 czerwca 2024

Pomiary eksploatacyjne

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich mając na uwadze bezpieczną pracę przy urządzeniach z napędem elektrycznym lub zasilanych prądem elektrycznym (w tym również sprzęt oświetleniowy, komputerowy, kasy fiskalne), a także wymóg prawny wynikający z Ustawy „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z dn. 4 czerwca 1997 r.) oraz przepisów wykonawczych i Polskich Norm proponuje Państwu następujące usługi:

  • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  • Badania skuteczności ochrony odgromowej.
  • Badania skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej.
  • Oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
  • Pomiary natężenia oświetlenia.
  • Pomiary obciążeń linii zasilających.
  • Pomiary zawartości wyższych harmonicznych w sieciach nn.
  • Oceny i projekt kompensacji mocy biernej.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU