sobota, 24 lutego 2024

Rzeczoznawcy OŁ SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa OŁ SEP powstał 1 stycznia 1961 roku. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego rzeczoznawcy i specjaliści sepowscy wykonali szereg ekspertyz i opracowań dla firm i osób prywatnych z Łodzi i całego kraju.

Praca rzeczoznawców i specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP pomaga przedsiębiorcom rozstrzygnąć wiele spraw dotyczących elektryki, a osobom prywatnym pomaga rozwiązać wiele problemów, z którymi nie mogą sobie dać rady.

Obecnie Ośrodek liczy ponad 60 rzeczoznawców i specjalistów.

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa

  • Andrzej Boroń
  • Andrzej Gorzkiewicz
  • Czesław Michalski
  • Edward Pilak
  • Henryk Więckowski

Regulamin Izby Rzeczoznawców SEP

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę SEP

Wniosek o powołanie na specjalistę SEP

Wykaz działów specjalistycznych