niedziela, 14 lipca 2024

Kategoria: Aktualności

Egzamin SEP

Podstawa prawna Świadectwa kwalifikacyjne są wymagane art. 54 Prawa energetycznego (Dz.U. 2022 poz. 1385). Świadectwa kwalifikacyjne (tzw. „uprawnienia SEP” lub „grupa SEP”) powinny posiadać osoby na stanowiskach eksploatacji i dozoru,…

IV Kongres Elektryki Polskiej

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu: https://4kep.sep.com.pl/ Członkowie Oddziału Łódzkiego SEP z opłaconymi na bieżąco składkami mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50%. Szczegóły w biurze Oddziału Łódzkiego SEP.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU