sobota, 22 czerwca 2024

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu: https://4kep.sep.com.pl/

Członkowie Oddziału Łódzkiego SEP z opłaconymi na bieżąco składkami mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50%. Szczegóły w biurze Oddziału Łódzkiego SEP.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU