sobota, 23 września 2023

Uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy na kurs (szkolenie na uprawnienia SEP) przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

Terminy rozpoczęcia szkolenia na uprawnienia SEP: 4 września 2023 r., 9 października 2023 r.

Szczegóły szkolenia