niedziela, 25 lutego 2024

Z końcem roku 2020 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej rozstrzygnięta została kolejna edycja corocznego konkursu Oddziału Łódzkiego SEP na najlepszą pracę dyplomową napisaną na Wydziale w ramach realizowanych na nim kierunków studiów. Obecna edycja dotyczyła prac dyplomowych realizowanych i obronionych w roku akademickim 2019/2020. Prace oceniono w dwóch odrębnych kategoriach: najlepszej pracy inżynierskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich Instytutów i Katedr Wydziału EEIA i działająca pod przewodnictwem dr hab. inż. Andrzeja Kanickiego biorąc pod uwagę nowoczesność tematyki, użyteczność i przydatność dla gospodarki narodowej uzyskanych wyników badań, pracochłonność, poprawność językową, stronę graficzną oraz deklarowaną i wykorzystaną w czasie wykonywania pracy literaturę polską i obcojęzyczną, ustaliła następujący podział nagród:

– dla prac dyplomowych inżynierskich:
I miejsce – Arkadiusz Jach za pracę „Układ sterowania maszyny warstwującej z zastosowaniem sterownika PLC” napisaną pod opieką dr inż. Tomasza Sobieraja z Instytutu Automatyki PŁ;
II miejsce – Maciej Bednarek za pracę „Dedykowany sterownik modułowych wyświetlaczy wielkoformatowych LED” napisaną pod opieką dr inż. Tomasza Rybickiego z Instytutu Automatyki PŁ;
III miejsce – Stanisław Puławski za pracę „Skalowalny system monitorowania parametrów środowiskowych” napisaną po opieką dr hab. inż. Grzegorza Granosika, prof. PŁ z Instytutu Automatyki PŁ;

– dla prac dyplomowych magisterskich:
I miejsce – Julia Dominiak za pracę „Zrobotyzowany system haptyczny do wspomagania leczenia arachnofobii” napisaną pod opieką dr hab. inż. Andrzej Romanowskiego, prof. PŁ oraz dr inż. Zbigniewa Chanieckiego z Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ;
II miejsce – Adam Perlik za pracę „Bezprzewodowa komunikacja w standardzie DMX512 z wykorzystaniem sieci WiFi typu mesh” napisaną pod opieką dr inż. Tomasza Rybickiego z Instytutu Automatyki PŁ;
III miejsce – Jakub Felcenloben za pracę „Requirement analysis and modeling of the solar-powered electric car lithium-ion battery pack” napisaną po opieką dr inż. Piotra Korbela z Instytutu Elektroniki PŁ.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.