niedziela, 3 lipca 2022

W dniu 27 listopada 2020 roku, rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu o stypendium im. Lecha Grzelaka. Z uwagi na sytuację epidemiczną, członkowie Zarządu Funduszu oddali swoje głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Laureatami zostali Pan Jarosław Drożdż – student Politechniki Łódzkiej na kierunku elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka i Pan Jakub Staniewski – student Politechniki Łódzkiej na kierunku elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka.
Jest to już kolejny rok funkcjonowania stypendium, którego inicjatorką i fundatorką stypendiów jest Pani Halina Grzelak. Celem konkursu jest wyróżnienie i wspomaganie finansowe najlepszych studentów szkół wyższych technicznych na kierunkach z szeroko rozumianej elektryki, a także popularyzacja działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz sylwetki kol. Lecha Grzelaka – działacza SEP, Członka Honorowego SEP, wieloletniego Prezesa i Wiceprezesa Oddziału Łódzkiego SEP.