sobota, 22 czerwca 2024

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Uchwałą Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP, z woli inicjatorki i darczyńcy Pani Haliny Grzelak, został powołany Fundusz Stypendialny Oddziału Łódzkiego im. Lecha Grzelaka, wieloletniego Prezesa i Wiceprezesa Oddziału, Członka Honorowego SEP. Celem Funduszu jest wyróżnienie i wspomaganie finansowe najlepszych studentów uczelni technicznych z województwa łódzkiego na kierunkach z szeroko rozumianej elektryki, a przede wszystkim popularyzacja sylwetki kol. Lecha Grzelaka oraz działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zarząd Oddziału na zebraniu w dniu 06 września 2022 r. zatwierdził Regulamin, zgodnie z którym będą przyznawane stypendia. Uchwałą Zarządu został również powołany skład Zarządu Funduszu:

  1. Halina Grzelak              – darczyńca
  2. Anna Grabiszewska      – przewodnicząca (z woli darczyńcy)
  3. Paweł Rózga                 – członek (przedstawiciel Koła SEP Pracowników Politechniki Łódzkiej)
  4. Jakub Staniewski          – sekretarz (przedstawiciel Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego)
  5. Przemysław Urbanek – członek (Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Studentów)

Zachęcamy wszystkich Studentów z uczelni technicznych z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu o stypendium z Funduszu Stypendialnego Oddziału Łódzkiego SEP im. Lecha Grzelaka.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Lecha Grzelaka

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU