piątek, 12 kwietnia 2024

Oddział Łódzki SEP, równoległe z szeroką działalnością stowarzyszeniową, prowadzi działalność gospodarczą. Jej podstawą są prace prowadzone przez Ośrodek Rzeczoznawstwa oraz szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne. Szkolenia i egzaminy to jednak nie tylko działalność gospodarcza, ale jednocześnie realizacja celów określonych w Statucie SEP. Jednym z tych celów jest działanie na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego elektryków, energetyków, informatyków, ciepłowników czy osób pracujących przy urządzeniach zasilanych gazem, które odbywa się poprzez ustawiczne doskonalenie kwalifikacji; wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dbając o wysoki poziom merytoryczny wykładów i przeprowadzanych egzaminów, w dniach 30 września – 01 października 2022 r. w Uniejowie, Oddział Łódzki SEP zorganizował kolejne już szkolenie dla członków powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji Kwalifikacyjnych przy Oddziale Łódzkim SEP. Program szkolenia obejmował następującą tematykę:

  1. Eksploatacja wybranych urządzeń energetycznych oraz urządzeń wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło – Zbigniew Ptasiński
  2. Eksploatacja wybranych urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe – Zdzisław Sobczak
  3. Magazyny energii w samochodach elektrycznych – Paweł Kelm
  4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – omówienie i dyskusja Władysław Szymczyk