niedziela, 14 lipca 2024

W dniu 14 kwietnia 2023 r. odbyła się I konferencja MŁODZIEŻ I ENERGIA zorganizowana przez Komisję ds. Młodzieży i Studentów Oddziału Łódzkiego SEP. W konferencji wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej oraz z Zespołu Szkół Nr 2 Pabianicach im. prof. Janusza Groszkowskiego, przedstawiciele Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego, a także zaproszeni Goście i Prelegenci – Prezes Oddziału Przemysław Tabaka, Wiceprezesi Oddziału: Andrzej Boroń Członek Honorowy SEP, Henryka Szumigaj, Władysław Szymczyk oraz Michał Małaczek. Program konferencji obejmował następujące punkty:

  1. Prezentacja „Młodzież w Oddziale Łódzkim SEP” – Henryka Szumigaj (OŁ SEP)
  2. Wystąpienie przedstawicieli Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego
  3. Prezentacja „Energetyka jądrowa” – Bartosz Moskaluk, Igor Gara, Igor Skwarek uczniowie  Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
  4. Prezentacja „Odnawialne źródła energii” – dr inż. Michał Małaczek (PŁ/OŁ SEP)
  5. Prezentacja „Kotły fluidalne” – Władysław Szymczyk (OŁ SEP)

Relacja z wydarzenia ukaże się w czerwcowym numerze Biuletynu.

UWAGA

Z końcem 2023 roku kończy się data ważności

świadectw kwalifikacyjnych, których termin był przedłużony

z uwagi na stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU