piątek, 12 kwietnia 2024

W dniu 08 czerwca 2018 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15 odbyło się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z partnerami. Certyfikatem Złotym Certyfikatem KREATOR INNOWACJI został wyróżniony między innymi Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w imieniu którego wyróżnienie odebrał Władysław Szymczyk Prezes Oddziału.