niedziela, 25 lutego 2024

Kapituła Złotego Pióra OŁ SEP w dniu 16 listopada 2023 r. Złote Pióro OŁ SEP w 2023 r. przyznała kol. Henryce Szumigaj. Uroczystego wręczenia wyróżnienia podczas spotkania wigilijnego Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 15 grudnia 2023 r. dokonali Józef Wiśniewski – przewodniczący Kapituły i Anna Grabiszewska – sekretarz Kapituły i Komitetu Redakcyjnego.