niedziela, 28 maja 2023

W dniach 23 – 24 września 2022 r. w Bydgoszczy obradował XL Walny Zjazd Delegatów SEP. WZD jako statutowa najwyższa władza SEP, podsumowało działalność w minionych czterech latach, dokonało wyboru władz na kolejną kadencję oraz nakreśliło program działalności na kolejne lata.

Prezesem SEP wybranym przez XL WZD SEP na kadencję 2022-2026 został prof. Sławomir Cieślik z Oddziału Bydgoskiego SEP.

Miło nam poinformować, że członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego wybranym przez XL WZD SEP został Karol Adamiak – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Łódzkiego SEP. Serdecznie gratulujemy.