poniedziałek, 28 listopada 2022

Uprzejmie informujemy, że Oddział Łódzki SEP został Partnerem VI Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja odbyła się w dniach 24-25 września 2021 w Łodzi w formie hybrydowej. Organizatorzy konferencji: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Planetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawował stały komitet naukowy OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyka zanieczyszczenia światłem.


>> VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem <<