środa, 17 sierpnia 2022

Uprzejmie informujemy, że Oddział Łódzki SEP został Partnerem VI Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 w Łodzi w formie hybrydowej. Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Planetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje stały komitet naukowy OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyka zanieczyszczenia światłem.


>> VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem <<