SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Nasza oferta
Kursy
Egzaminy
Konferencje
Prezentacje
Reklama w Biuletynie
Rekomendacje
Audyt Energetyczny
Usługi techniczne
Proponujemy Państwu następujące usługi

    Usługi techniczne i ekonomiczne

    Organizację imprez naukowo - technicznych

    Prezentacje Firm

    Wystawy o charakterze targowym

    Reklamy w Biuletynie Techniczno Informacyjnym OŁ SEP

    Rekomendacje dla wyrobów i usług branży elektrycznej

    Audyty i plany marketingowe


Szczególowe informacje można uzyskać telefonicznie (42) 630-94-74; 632-90-39 lub mailem


© 2007 - 2015 OŁ SEP