sobota, 24 lutego 2024

W dniu 14 grudnia 2022 r. Przedstawiciele Firmy SONEL S.A. Członka Wspierającego Oddział Łódzki SEP poprowadziła spotkanie techniczno – prezentacyjne. Program spotkania obejmował między innymi: zapoznanie uczestników z działalnością Firmy, omówienie pomiarów ochronnych oraz mierników do nich dedykowanych, a także omówienie badań bezpieczeństwa instalacji PV. Norma PN-EN 62446-1, testy kategorii I.