SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Menu
Władze OŁ SEP
Biuro OŁ SEP
Sprawy członkowskie
Członkowie Honorowi
Członkowie Wspierający
Agendy OŁ SEP
Sekcje
Koła OŁ SEP
Komisje i Zespoły SEP
Młodzi w SEP
Biuletyn
Konferencje
Konkursy
Historia OŁ SEP
Galeria
Warto zobaczyć
Kontakt
Kalendarz

logo.historia (193 kB)


wyroznili.nas (17 kB)


Euro Rabat


Szkoły objęte patronatem
Oddziału Łódzkiego SEP

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej


Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II


Statut SEP
W dniu 13 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował statut SEP uchwalony przez XXXVII NWZD w czerwcu br.
Wobec powyższego od dnia 13 listopada br. przestał obowiązywać statut SEP uchwalony w 2007 r., a zaczął obowiązywać nowy statut SEP.
Nowy Statut SEP


Wstąp do SEP-u
Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 roku i zrzesza elektryków wszystkich specjalności. Osoby chcące wstąpić w szeregi SEP-u powinny złożyć pisemną deklarację podpisaną przez dwóch wprowadzających członków SEP w biurze Oddziału. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Oddziału.
Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do SEP-u zapraszamy do zapoznania się ze Statutem SEP

Deklaracja wstąpienia do SEP


Składki
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego SEP nr 25/2018 – 2022 z dnia 28 listopada 2018 roku składka członków zwyczajnych na lata 2019 – 2022 wynosi:
- normalna – 13 zł miesięcznie tj. 156 zł rocznie,
- ulgowa – 6,50 zł miesięcznie tj. 78 zł rocznie.

Składki można wpłacać osobiście w Biurze OŁ SEP lub przelewem na konto nr:
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000

Wszelkie pytania w sprawach członkowskich prosimy kierować na adres lub telefonicznie 42 630-94-74; 632-90-39
© 2018 OŁ SEP