SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Menu
Władze OŁ SEP
Biuro OŁ SEP
Składki
Członkowie Wspierający
Agendy OŁ SEP
Sekcje
Koła OŁ SEP
Biuletyn
Konferencje
Konkursy
Historia OŁ SEP
Galeria
Warto zobaczyć
Kontakt
ODDZIAŁ ŁÓDZKI SEP
Siedziba OŁ SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 roku. Oddział Łódzki był obok Oddziałów Warszawskiego, Krakowskiego, Lwowskiego, Poznańskiego i Zagłębia Węglowego jednym z członków założycieli.

Obecnie Oddział Łódzki liczy ponad 730 członków indywidualnych oraz 3 członków wspierających. Zrzesza elektryków wszystkich specjalności: profesorów, inżynierów i techników.

Od początku swego istnienia jednym z celów działalności Oddziału Łódzkiego SEP jest m.in. podnoszenie wiedzy naukowo - technicznej w zakresie elektryki, dotyczącą wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych. Zadania te realizuje poprzez organizację konferencji, sympozjów, szkoleń oraz prezentacji promocyjnych urządzeń i usług z dziedziny elektryki, elektroniki i informatyki.

W naszym Oddziale prowadzimy kursy dla osób przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie dozoru i eksploatacji, urządzeń elektrycznych wraz z pomiarami oraz szkolenia specjalistyczne.

Przeprowadzamy egzaminy oraz wydajemy świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (Grupa 1), energetycznych (Grupa 2) i gazowych (Grupa 3) (art. 54 Ustawy Prawo Energetyczne).

W ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa wykonujemy ekspertyzy, projekty, raporty ochrony środowiska, instrukcje obsługi, prace studialne oraz naukowo - badawcze dla firm oraz instytucji z regionu łódzkiego, osób prywatnych i na eksport.
Udzielamy rekomendacji na najwyższej jakości wyroby i usługi w dziedzinie elektryki.

Za swoją działalność Oddział nasz został wyróżniony:

    25 lutego 1980 roku Odznaką Honorową Miasta Łodzi
    10 listopada 2004 roku Odznaką Za zasługi dla miasta Łodzi
Od 14 września 2005 roku posiadamy Certyfikat ISO.


Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do SEP-u zapraszamy do zapoznania się ze Statutem SEP

Deklaracja wstąpienia do SEP© 2007 - 2018 OŁ SEP