SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Nasza oferta
Kursy
Egzaminy
Konferencje
Prezentacje
Reklama w Biuletynie
Rekomendacje
Audyt Energetyczny
Usługi techniczne
Rekomendacja SEP na wyroby i usługi

Stowarzyszenie Elektryków Polskich poprzez przyznawanie REKOMENDACJI SEP promuje polskie wyroby i usługi wysokiej jakości z zakresu energetyki. Rekomendacja jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów o wysokim poziomie technicznym. Firmy, które uzyskały rekomendację SEP niemal zawsze używają jej jako argumentu w negocjacjach, a jej symbol eksponują na wyrobach, informatorach oraz stoiskach targowych. Przedstawiciele kierownictw wyróżnionych firm zgodnie twierdzą, że uzyskanie rekomendacji SEP pomaga w zdobyciu klienta i jest ważnym wyróżnieniem dla ich przedsiębiorstw.

Szczegóły na temat przyznawania rekomendacji dostępne są na stronie Zarządu Głównego SEP© 2007 - 2014 OŁ SEP