poniedziałek, 28 listopada 2022

Profesor Eugeniusz Jezierski

Eugeniusz Jezierski 1902-1990

Profesor Eugeniusz Jezierski (1902 – 1990) – twórca polskiej naukowej szkoły transformatorowej. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej w 1929 r. W latach 1930 – 1935 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu. Prodziekan i Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej w latach 1948 – 1953 oraz prorektor tej uczelni w latach 1953 – 1955. Przez 26 lat kierował utworzoną przez siebie Katedrą Maszyn Elektrycznych i Transformatorów. Wybitny specjalista w dziedzinie transformatorów elektrycznych, dziekan Wydziału Elektrycznego oraz dr honoris causa Politechniki Łódzkiej, wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki, członek Komitetu Elektrotechnicznego PAN. Autor pierwszej w Polsce monografii „Transformatory” wydanej w 1935r. W 1945r. ukazało się pierwsze powojenne wydanie książki „Transformatory -podstawy teoretyczne”, która w kolejnych wydaniach powiększyła się do dwutomowej monografii, obejmującej zarówno zagadnienia teoretyczne jak i konstrukcyjne. Autor i współautor 12 monografii książkowych i podręczników akademickich. Był uczonym, którego dorobek przemysłowy i osiągnięcia w dziedzinie kształcenia kadry naukowej spotkały się z powszechnym uznaniem. Laureat Państwowej Nagrody w dziedzinie nauki (1955), Nagrody Naukowej m. Łodzi (1963). Został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi w tym Komandorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Członek Honorowy SEP.