SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Nasza oferta
Kursy
Egzaminy
Konferencje
Prezentacje
Reklama w Biuletynie
Rekomendacje
Audyt Energetyczny
Usługi techniczne
Imprezy Naukowo - Techniczne

Od wielu lat organizujemy samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami konferencje i sympozja krajowe jak też międzynarodowe. Do współpracy zaprosiliśmy m.in.:
 • Wydział EiE PŁ
 • Politechnikę Warszawską
 • Instytut Energetyki Politechniki Wrocławskiej
 • Oddziały: Warszawski i Wrocławski SEP
 • Polskie Centrum Promocji Miedzi
 • ZEC w Łodzi S.A
Na konferencje i wystawy zapraszani byli (wstęp darmowy lub za symboliczną opłatę) pracownicy firm elektroenergetycznych, nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół średnich, studenci Wydziału Elektrycznego PŁ.

Ważniejsze konferencje międzynarodowe:

 • Europejski rynek energii elektrycznej
 • Elektryczny Łuk Łączeniowy
 • Kompadybilność Elektromagnetyczna EMC
 • Zaburzenia w napięciu zasilającym
 • Elektrooszczędność w oświetleniu i elektrotechnice użytkowej
 • Bezpieczne Instalacje Elektryczne - stan obecny, tendencje
Konferencje krajowe
 • Forum Informatyka w systemach elektroenergetycznych
 • Systemy Telekomunikacji Multimedialnej
Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencjach


© 2007 - 2014 OŁ SEP