SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97    REGON 473266326    KRS 0000214669    Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000    tel./fax (42) 632-90-39; 630-94-74   PN-EN ISO 9001:2015
Menu
Władze OŁ SEP
Biuro OŁ SEP
Sprawy członkowskie
Członkowie Honorowi
Członkowie Wspierający
Agendy OŁ SEP
Sekcje
Koła OŁ SEP
Komisje i Zespoły SEP
Młodzi w SEP
Biuletyn
Konferencje
Konkursy
Historia OŁ SEP
Galeria
Warto zobaczyć
Kontakt
Kalendarz

wyroznili.nas (17 kB)


Euro Rabat


Szkoły objęte patronatem
Oddziału Łódzkiego SEP

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej


Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II


DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
STUDIÓW – I go STOPNIA (inżynierskich)
ORAZ II – go STOPNIA (studiów magisterskich)
POZOSTAŃ WIERNYM CZŁONKIEM I PRZYJACIELEM SEP

Serdecznie zachęcamy Cię do kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i zapraszamy do wstąpienia do jednego z dwóch Kół Terenowych działających przy Oddziale Łódzkim SEP lub do Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej.
Twoje członkostwo w SEP i Kole zapewni Ci:
 • Zniżki (w wysokości 20%) na płatne kursy i szkolenia przy opłaconych składkach członkowskich i rocznym stażu członkowskim.
 • Profesjonalne i interesujące szkolenia w firmach branży elektrycznej.
 • Korzystne rabaty na sprzęt elektryczny w wybranych sklepach.
 • Możliwość skorzystania ze zniżką z wycieczek organizowanych przez OŁ SEP .
 • Udział w targach elektroenergetycznych ENERGETAB ze zniżką.
 • Udział w imprezach integracyjnych.
Jesteśmy Stowarzyszeniem integrującym środowisko elektryków wszystkich specjalności, a także osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką.


Targi „Energetab” w Bielsku Białej. Sukces członków Szkolnego Koła SEP w konkursie „Zadbaj o swoją przyszłość”.

W dniach 11 – 13 września 2018 r. czterech członków Szkolnego Koła SEP Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z opiekunem p. Lucyną Drygalską uczestniczyło w wycieczce zorganizowanej przez Komisję ds. Organizacyjnych OŁ SEP oraz Studenckie Koło SEP im. prof. M. Jabłońskiego. Głównym celem wyjazdu było uczestniczenie w XXXI Międzynarodowych Energetycznych Targach „Energetab” w Bielsku Białej. Zwiedziliśmy również Elektrownię Łaziska oraz znajdujące sie na jej terenie Muzeum Energetyki. W wycieczce uczestniczyło 8 uczniów ze szkół w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu. Po pierwszym dniu po zwiedzeniu targów, wzięli oni udział w konkursie zorganizowanym przez Międzyszkolne koło Pedagogiczne OŁ SEP „Zadbaj o swoją przyszłość”. Zadaniem uczniów było zaprezentowanie jednej z firm uczestniczących w targach, która najbardziej ich zainteresowała. Jury przyznało 3 główne nagrody. Zdobyli je uczniowie naszej szkoły Bartosz Andrzejczak i Krystian Kowalczyk oraz uczeń z ZS nr 2 w Pabianicach. Pozostali nasi uczniowie Bartłomiej Kupis i Piotr Szymczak uzyskali wyróżnienie. Nagrody ufundował OŁ SEP.


Spotkanie na na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

W dniu 21.11.2017 r. na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie dla studentów Wydziału, zorganizowane przez Studenckie Koło SEP im. prof. M. Jabłońskiego w ramach tzw. godziny dla organizacji studenckich. Podczas spotkania zaprezentowano działalność Koła i Oddziału Łódzkiego SEP.

Zagadnienia związane z uzyskaniem świadectw kwalifikacyjnych omówił p. Mieczysław Balcerek, kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa przy Oddziale Łódzkim SEP, członek komisji kwalifikacyjnych. Tematyka spotkania wzbudziła zainteresowanie, czego dowodem była dyskusja i pytania do prelegenta.


Spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

W dniu 16 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Wareckiej 41 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, absolwenci PŁ i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele: Studenckiego Koła SEP przy PŁ im. prof. Michała Jabłońskiego – Mateusz Ostrycharz i Katarzyna Kolanek, Koła Terenowego nr 1 przy Zarządzie OŁ SEP – Henryk Małasiński, Koła Terenowego nr 2 przy Zarządzie OŁ SEP – Adam Łuniewskii Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego – Lucyna Drygalska, Małgorzata Höffner, Alicja Oleska, Damian Mikołajczyk.


Głównym celem spotkania było zaprezentowanie młodzieży, przez członków wymienionych wyżej kół SEP:

 • struktury i zakresu działalności swoich kół działających w ramach Oddziału Łódzkiego SEP,
 • różnorodności kół poprzez ich dokonania i osiągnięcia w obszarze pracy stowarzyszeniowej,
 • korzyści wynikających z bycia członkiem wybranego koła SEP,
 • wachlarza możliwości dla realizowana ambicji i indywidualnego rozwoju zawodowego poprzez uczestniczenie w przedsięwzięciach organizacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.


Podczas spotkania, które po oficjalnym powitaniu uczestników przez Dyrektor ZSP nr 20 – Dorotę Stefaniak, prowadziła Wiceprezes OŁ SEP i jednocześnie Prezes Międzyszkolnego Koła SEP – Henryka Szumigaj, głos zabrał także Prezes OŁ SEP – Władysław Szymczyk.
Przedstawił młodzieży następującą ofertę zachęcającą do członkostwa w wybranym, działającym na terenie Oddziału Łódzkiego kole SEP:

 • Zniżki (w wysokości 20%) na płatne kursy i szkolenia przy opłaconych składkach członkowskich i rocznym stażu członkowskim.
 • Profesjonalne i interesujące szkolenia w firmach branży elektrycznej.
 • Korzystne rabaty na sprzęt elektryczny w wybranych sklepach.
 • Możliwość skorzystania ze zniżką z wycieczek organizowanych przez OŁ SEP.
 • Udział w targach elektroenergetycznych ENERGETAB ze zniżką.
 • Udział w imprezach integracyjnych.

Na zakończenie spotkania uczestnicy spotkania udali się do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, gdzie zwiedzili znajdującą się tam instalację oraz pracownię fotowoltaiczną.


Zarówno instalacja, wykorzystująca odnawialne źródła energii - słońce i wiatr, jak i pracownia, wyposażona w urządzenia umożliwiające szkolenie przyszłych certyfikowanych monterów układów fotowoltaicznych, powstały dzięki podpisanej ze Szkołą umowie i na koszt jej patrona, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Łódzki.

SPOTKANIE ZAKOŃCZYŁO SIĘ ZAPOWIEDZIĄ KOLEJNYCH, O KTÓRYCH TEMATYCE, MIEJSCU I TERMINIE BĘDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SEP, W ZAKŁADCE: MŁODZI W SEP.© 2017 OŁ SEP