sobota, 24 lutego 2024

W dniu 21 marca 2023 r. Przedstawiciele Oddziału Łódzkiego SEP uczestniczyli w gali wręczenia statuetek „ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE”, która odbyła się w  Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej. To nagroda wręczana przedsiębiorcom w ramach konkursu „PRACODAWCA KREUJĄCY I WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ”, który był organizowany po raz dziesiąty przez Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konkurs skierowany jest do pracodawców kreujących procesy kształcenia i wspierających w różnych formach organizacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 szkoły, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzone przez Miasto Łódź. Konkurs stanowi inspirację dla szkół i pracodawców, ukierunkowując wzajemną współpracę tak, aby przynosiła wymierne efekty dla szkolnego systemu edukacji. Przyznawane pracodawcom statuetki Łódzkich Łabędzi są wyrazem uznania dla nich za szczególne zaangażowanie w procesy kształcenia oraz tworzenie pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły.