SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97    REGON 473266326    KRS 0000214669    Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000    tel. (42) 632-90-39; 630-94-74   PN-EN ISO 9001:2015
Menu
Zgłoszenia na kurs
Wnioski na egzamin
Wymagania na egzaminie
Załącznik nr 1
Kalendarz
Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych (tylko Grupa 1)

Uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (Grupa 1) .

Zajęcia (8 godz. lekcyjnych) zakończone egzaminem odbędą się 25 marca 2021 r. od godz. 900
Zgłoszenia na kurs można składać osobiście w Biurze OŁ SEP lub przesyłać mailem

Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie wpłaty:
- udział w kursie: 200 zł brutto;
- egzamin kwalifikacyjny: 280 zł brutto (za każdy złożony wniosek).

Opłaty należy dokonać w kasie OŁ SEP (płatność kartą) lub przelewem na konto nr 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000.


Zajęcia odbywać się będą z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zalecanych środków ostrożności, dezynfekcji rąk oraz realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym jest mowa w § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


© 2021 OŁ SEP