SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97    REGON 473266326    KRS 0000214669    Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000    tel. (42) 632-90-39; 630-94-74   PN-EN ISO 9001:2015
Menu
Zgłoszenia na kurs
Wnioski na egzamin
Wymagania na egzaminie
Załącznik nr 1
Kalendarz
Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych

Uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

Zajęcia odbywają się w Domu Technika przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi.
Zgłoszenia na kurs można składać osobiście w Biurze OŁ SEP, przesyłać faksem bądź mailem

Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie wpłaty:
- udział w kursie: 350 zł brutto1;
- udział w zajęciach praktycznych: 160 zł brutto2;
- egzamin kwalifikacyjny: 260 zł brutto (za każdy złożony wniosek).

Opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie OŁ SEP (płatność gotówką lub kartą) lub przelewem na konto nr 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000.


Planowany termin rozpoczęcia kursu:

Oddział Łódzki SEP organizuje szkolenia i przeprowadza egzaminy również w języku angielskim. Szkolenia w języku angielskim realizujemy dla firm międzynarodowych działających w Polsce, jak również dla polskich pracowników firm, które świadczą usługi na innych rynkach.


1 Członkowie Oddziału Łódzkiego SEP, którzy należą do Stowarzyszenia przynajmniej od roku i mają opłacone na bieżąco składki, otrzymują 20% zniżki.
2 Praktyczna nauka przeprowadzania wybranych pomiarów i sporządzania protokołów. Zajęcia dotyczą tylko Grupy 1.


© 2020 OŁ SEP