SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Menu
Zgłoszenia na kurs
Wnioski na egzamin
Wymagania na egzaminie
Załącznik nr 1
Kalendarz
Pomiary natężenia oświetlenia we wnętrzach

 1. Cel szkolenia.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z niezbędną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi prowadzić pomiary oświetlenia.
 1. Uczestnicy szkolenia.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych uzyskaniem nowych oraz/lub poszerzeniem już posiadanych kwalifikacji.
 1. Organizatorem kursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 1. Program szkolenia:
 1. Podstawowe wielkości i prawa fotometryczne.
 2. Pojęcia związane z techniką oświetleniową.
 3. Obowiązujące normy.
 4. Elektryczne źródła światła i oprawy oświetleniowe.
 5. Przyrządy pomiarowe.
 6. Procedura pomiarowa.
 7. Ćwiczenia - pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.
 8. Ćwiczenie.
 9. Protokół pomiarów oświetlenia ogólnego i miejscowego.
 1. Sposób organizacji szkolenia.
 • Liczba zajęć teoretycznych: 4 godz. lekcyjne.
 • Liczba zajęć praktycznych – ćwiczeń: 2 godz. lekcyjne dla każdej grupy (grupy max. 5 osobowe).
 • Po zakończenie uczestnicy, za dodatkową opłatą – cena egzaminu, mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego.
 1. Koszt szkolenia: 350,00 zł
  Opłata obejmuje udział w kursie, dyskusję, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.
 1. Harmonogram zajęć:
 • Zajęcia teoretyczne:
 • Zajęcia praktyczne:


© 2016 OŁ SEP