niedziela, 25 lutego 2024

W dniu 30  listopada 2021 roku, rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu o stypendium im. Lecha Grzelaka. Z uwagi na sytuację epidemiczną, członkowie Zarządu Funduszu oddali swoje głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Laureatami zostali Pan Mateusz Breza – student Politechniki Gdańskiej na kierunku elektrotechnika i Pan Michał Cichowicz – student Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku Elektrotechnika, specjalność: systemy elektroenergetyczne oraz na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn.

Jest to już kolejny rok funkcjonowania stypendium, którego inicjatorką i fundatorką stypendiów jest Pani Halina Grzelak. Celem konkursu jest wyróżnienie i wspomaganie finansowe najlepszych studentów szkół wyższych technicznych na kierunkach z szeroko rozumianej elektryki, a także popularyzacja działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz sylwetki kol. Lecha Grzelaka – działacza SEP, Członka Honorowego SEP, wieloletniego Prezesa i Wiceprezesa Oddziału Łódzkiego SEP.