niedziela, 3 lipca 2022
Zarządu Funduszu Stypendialnego im. Lecha Grzelaka w dniu 25 listopada 2019 r. rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu o stypendium im. Lecha Grzelaka. Laureatami zostali: Pan Dawid Chudy z Łodzi i Pan Michał Wesołowski z Wrocławia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomu odbędzie się podczas spotkania wigilijnego Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 13 grudnia 2019 roku.
Jest to już kolejny rok funkcjonowania stypendium, którego inicjatorką i fundatorką stypendiów jest Pani Halina Grzelak. Celem konkursu jest wyróżnienie i wspomaganie finansowe najlepszych studentów szkół wyższych technicznych na kierunkach z szeroko rozumianej elektryki, a także popularyzacja działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz sylwetki kol. Lecha Grzelaka – działacza SEP, wieloletniego Prezesa i Wiceprezesa Oddziału Łódzkiego SEP. Osoby zainteresowane przekazaniem środków finansowych na Fundusz Stypendialny im. Lecha Grzelaka mogą dokonywać wpłat na konto Oddziału Łódzkiego SEP.
SANTANDER BANK POLSKA S.A. XV Oddział w Łodzi
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000

z dopiskiem „Stypendium im. Lecha Grzelaka”