SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015

Członkowie Honorowi w Oddziale Łódzkim SEP

Imię i nazwisko
lata życia
Rok nadania
członkostwa honorowego

Eugeniusz Jezierski
1902-1990
1972

Czesław Dąbrowski
1896-1983
1981

Bronisław Sochor
1909-1989
1984

Zbigniew Kopczyński
1911-2007
1989

Władysław Pełczewski
1917-2006
1990

Tadeusz Koter
1919-1995
1994

Michał Jabłoński
1920-2008
1999

Lech Grzelak
1949 - 2012
2014

Franciszek Mosiński
1946
2018

Andrzej Boroń
1947
2019


© 2019 OŁ SEP