sobota, 24 lutego 2024

Obradujący w dniach 22 – 23 czerwca 2018 r. XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP nadał Godność Członka Honorowego SEP Profesorowi Franciszkowi Mosińskiemu, wieloletniemu Prezesowi Oddziału Łódzkiego SEP.