SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Menu
Zgłoszenia na kurs
Wnioski na egzamin
Wymagania na egzaminie
Tematyka egzaminu
Załącznik nr 1
Świadectwa kwalifikacyjne
Podstawa prawna

Świadectwa kwalifikacyjne powinny posiadać osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Miejsce i termin egzaminów

Egzaminy odbywają się w poniedziałki w godz. 14.30 - 16.00 w biurze OŁ SEP przy Pl. Komuny Paryskiej 5A, IV p. Domu Technika, pok. 404 lub 409:

 • 1 lipca 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 8 lipca 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 15 lipca 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 22 lipca 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 29 lipca 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 5 sierpnia 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 12 sierpnia 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 19 sierpnia 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 26 sierpnia 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 2 września 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 9 września 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
 • 16 września 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 185
 • 23 września 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 186
 • 30 września 2019 r. - Komisja Kwalifikacyjna Nr 655
Komisja Kwalifikacyjna Nr 185 egzaminuje w zakresie:
Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Komisja Kwalifikacyjna Nr 186 egzaminuje w zakresie:
Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Komisja Kwalifikacyjna Nr 655 egzaminuje w zakresie:
Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Opłata za egzamin

Od 1 stycznia 2019 r. opłata za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi: 225,00 zł

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w biurze OŁ SEP pok. 409 (płatność gotówką lub kartą) lub dokonać przelewu na konto nr:
21 1500 1038 1210 3005 3357 0000

© 2019 OŁ SEP