SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015
Biuletyn
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999
Rok 1998
Rok 1997
Biuletyn Techniczno - Informacyjny Oddziału Łódzkiego SEP
Biuletyn Techniczno - Informacyjny OŁ SEP wydawany jest od 1997 roku i jest kontynuacją wydawanego (z przerwami) od 1962 roku "Informatora Oddziału".
W biuletynie zamieszczane są artykuły naukowo - techniczne poruszające najnowsze zagadnienia z zakresu instalacji elektrycznych, automatyki, ochrony środowiska, energetyki, prawa oraz aktualne informacje dotyczące działalności Oddziału Łódzkiego.
Biuletyn redagowany jest całkowicie siłami społecznymi i finansowany przez Oddział, czasami część kosztów pokrywana jest z reklam.
W roku 2005 był dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Biuletyn trafia za darmo do wszystkich Oddziałów SEP, większości członków Oddziału Łódzkiego SEP i do łódzkich firm.
Komitet Redakcyjny tworzą:
 • dr hab. inż. Paweł Rózga - Przewodniczący
 • mgr Anna Grabiszewska - Sekretarz
 • mgr inż. Andrzej Boroń
 • dr hab. inż. Andrzej Dębowski prof. UTP (Przewodniczący w latach 1999-2017)
 • dr inż. Adam Ketner
 • inż. Katarzyna Kolanek
 • dr inż. Tomasz Kotlicki
 • mgr inż. Jacek Kuczkowski
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński (Przewodniczący w latach 1997-1998)
 • dr inż. Artur Szczęsny
 • dr inż. Przemysław Tabaka
 • dr inż. Józef Wiśniewski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy St. Zieliński
Archiwalny zbiór dla zainteresowanych, jest do wglądu w Biurze Oddziału.

Od numeru 4 z 2005 roku Biuletyn dostępny jest w wersji elektronicznej.


© 2018 OŁ SEP