SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2015

2019 rok
Biuletyn Nr 1/2019 Biuletyn Nr 2/2019 Biuletyn Nr 3/2019 Biuletyn Nr 4/2019
Załącznik do artykułu prof. J . S. Zielińskiego - Sztuczna inteligencja i nowe narzędzia informatyki w elektroenergetyce z nr 2/2019 (85)


© 2019 OŁ SEP