SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łódzki
Rok założenia 1919
Dom Technika
NIP 725-002-94-97      REGON 473266326      KRS 0000214669      Konto: 21 1500 1038 1210 3005 3357 0000      tel./fax (42) 630-94-74; 632-90-39     ISO 9001:2001
Menu
Władze OŁ SEP
Biuro OŁ SEP
Składki
Członkowie Wspierający
Agendy OŁ SEP
Sekcje
Koła OŁ SEP
Biuletyn
Konferencje
Konkursy
Historia OŁ SEP
Galeria
Warto zobaczyć
Kontakt
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Ośrodek Rzeczoznawstwa OŁ SEP powstał 1 stycznia 1961 roku. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego rzeczoznawcy i specjaliści sepowscy wykonali szereg ekspertyz i opracowań dla firm i osób prywatnych z Łodzi i całego kraju.
Praca rzeczoznawców i specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP pomaga przedsiębiorcom rozstrzygnąć wiele spraw dotyczących elektryki, a osobom prywatnym pomaga rozwiązać wiele problemów, z którymi nie mogą sobie dać rady.
Obecnie Ośrodek liczy ponad 60 rzeczoznawców i specjalistów, którzy świadczą między innymi następujące rodzaje usług:
Usługi techniczne i ekonomiczne
Pomiary eksploatacyjne
Z naszych usług korzystali

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa
 1. Mieczysław Balcerek
 2. Andrzej Boroń
 3. Andrzej Gorzkiewicz
 4. Wiesław Kmin
 5. Henryk Małasiński
 6. Czesław Michalski
 7. Franciszek Mosiński
 8. Edward Pilak
Regulamin Izby Rzeczoznawców SEP
Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę SEP
Wniosek o powołanie na specjalistę SEP
Wykaz działów specjalistycznych

Usługi techniczne i ekonomiczne
 • Projekty techniczne i technologiczne.
 • Ekspertyzy i opinie.
 • Ocena stanu technicznego i wycena urządzeń medycznych.
 • Weryfikacja dokumentacji.
 • Badania eksploatacyjne.
 • Badania techniczne urządzeń elektrycznych, elektronicznych i elektroenergetycznych.
 • Ocena zagrożeń i przyczyn wypadków powodowanych przez urządzenia elektryczne.
 • Ocena prototypów wyrobów, maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Ocena usprawnień, projektów i wniosków racjonalizatorskich.
 • Opracowywanie projektów przepisów oraz instrukcji obsługi, eksploatacji, remontów i konserwacji.
 • Wykonywanie wszelkich pomiarów w zakresie elektryki.
 • Prowadzenie nadzorów inwestorskich i autorskich.
 • Wykonywanie ekspertyz o charakterze prac naukowo - badawczym.
 • Odbiory jakościowe.
 • Wyceny maszyn i urządzeń.
 • Audyty i plany marketingowe.
 • Ekspertyzy wpływu przyłączenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe, elektrownie wodne itp.) do istniejącej sieci rozdzielczej.

Pomiary eksploatacyjne
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich mając na uwadze bezpieczną pracę przy urządzeniach z napędem elektrycznym lub zasilanych prądem elektrycznym (w tym również sprzęt oświetleniowy, komputerowy, kasy fiskalne), a także wymóg prawny wynikający z Ustawy "Prawo energetyczne" z dnia 10 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z dn. 4 czerwca 1997 r.) oraz przepisów wykonawczych i Polskich Norm proponuje Państwu następujące usługi:
 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 • Badania skuteczności ochrony odgromowej.
 • Badania skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej.
 • Oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • Pomiary natężenia oświetlenia.
 • Pomiary obciążeń linii zasilających.
 • Pomiary zawartości wyższych harmonicznych w sieciach nn.
 • Oceny i projekt kompensacji mocy biernej.

Z naszych usług korzystali m. in.
 • Kinectric Inc. Kanada
 • Dalkia Łódź S.A.
 • ABB Sp. z o.o.
 • Gillette Poland International Sp. z o.o.
 • Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
 • Rossmann
 • Ball Packaging Europe
 • MPK w Łodzi Sp. z o.o.
 • Castorama Polska Sp. z o.o.
 • Elkomtech S.A.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna
 • Polimex-Mostostal S.A.
 • P.U.H. Elektro-Instal Angopol. Andrzej Gorzkiewicz
 • Engorem Sp. z o.o.
 • Cementownia Warta S.A.
 • Politechnika Łódzka
 • Lanster Sp. z o.o.
 • LASKOMEX PPUH
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.
 • AUNDE Poland Sp. z o.o.
 • ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
 • Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o.
 • Lovato Electric Sp. z o.o.
 • SELPOL S.A.
 • Energetyka Boruta Sp. z o.o.
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny


© 2015 OŁ SEP